Suhdannetiedustelu: rakentamisen positiivinen vire jatkuu

Sähkö- ja teleurakoitsijaliitto STUL:in ja Sähkösuunnittelijat NSS:n yhteisen suhdannetiedustelun mukaan usko rakentamiseen jatkuu vahvana.

Sähkö- ja teleurakoitsijaliitto STUL:in ja Sähkösuunnittelijat NSS:n yhteisen suhdannetiedustelun mukaan usko rakentamiseen jatkuu vahvana.

Sähkösuunnittelijoiden ja -urakoitsijoiden odotukset rakennustuotannon osalta ovat parantuneet viime vuoden syksystä. Asia käy ilmi Sähkö- ja teleurakoitsijaliiton STUL:in ja Sähkösuunnittelijat NSS:n yhteisestä suhdannekyselystä.

Työtilaisuuksia nähtiin olevan tarjolla tasaisesti kautta maan. Sähkösuunnittelijat- ja urakoitsijat odottivat rakennustuotannon kasvavan tai vähintään pysyvän ennallaan kaikilla kyselyn piirissä olleilla 18 alueella. Kyselyn perusteella Etelä-Savossa, Päijät-Hämeessä ja Varsinais-Suomessa toimivat yritykset ovat odotuksissaan optimistisimpia.

Korjausrakentamisen parissa töitä uskottiin riittävän edelleen hyvin. Asuntotuotannon kasvuodotukset olivat aavistuksen matalammat kuin edellisessä kyselyssä, mutta jopa 90 prosenttia vastaajista odotti asuntotuotannon edelleen kasvavan tai vähintään pysyvän korkealla tasolla myös tulevana puolivuotiskautena.

Tarjouskyselyt ovat lisääntyneet – työkantaa 4 kuukaudeksi

Tarjouskyselyjen määrä oli parantunut molemmilla vastaajaryhmillä. Suunnittelijoilla tilanne oli paras sitten vuoden 2011, ja urakoitsijoillekin tarjouskyselyjä tulee kiitettävästi. Urakoitsijoilla työkannan mediaani oli pysynyt neljässä kuukaudessa.

Joka neljäs vastaaja uskoi hintatason nousevan seuraavien puolen vuoden aikana. Laskuun uskoi vain viisi prosenttia vastaajista. Kyselyyn vastanneet yritykset työllistävät tällä hetkellä noin 5 300 henkilöä. Määrän arvellaan kasvavan noin sadalla työntekijällä.

Myös usko yritystoiminnan tuloksellisuuteen oli korkealla. 30 prosenttia vastaajista takoi nyt aikaisempaa parempaa tulosta ja reilu puolet edellisvuoden tasoista tulosta. Suunnittelijoiden tulosodotukset olivat jonkin verran urakoitsijoiden odotuksia myönteisemmät.

Kysely lähetettiin maaliskuussa 1 637:lle STUL:n ja NSS:n jäsenelle. Kyselyn vastausprosentti oli 15.

Kuva: Sähkö- ja teleurakoitsijaliitto STUL:in ja Sähkösuunnittelijat NSS:n suhdannetiedustelu: Rakennustuotanto kokonaisuudessaan seuraavien 6 kk ajan. 

 

Lue lisää

Katso kaikki