Sopimus Puistosairaalan rakennuksen peruskorjauksesta

Skanska ja HUS ovat solmineet kehitysvaiheen sopimuksen Puistosairaalan kiinteistön peruskorjauksen ensimmäisestä osasta.

Kyseessä on Meilahden sairaala-alueella sijaitseva entinen Lastenklinikka. Puistosairaalan peruskorjaushanke toteutetaan kahdessa vaiheessa. Ensimmäisessä vaiheessa peruskorjataan noin puolet rakennuksesta. Tämä käsittää vanhan, vuosina 1946 ja 1986 valmistuneen osan peruskorjauksen sekä vuonna 2010 valmistuneen laajennusosan tilamuutokset. Ensimmäisen peruskorjausvaiheen on tarkoitus valmistua vuonna 2021.

Rakennus on suojeltu, minkä vuoksi muun muassa kaikista rakennuksen ja piha-alueiden muutos-, korjaus- ja lisärakentamistöistä on neuvoteltava museoviranomaisen kanssa. Kun rakennustyöt alkavat, niitä tullaan tekemään käytössä olevien tilojen välittömässä läheisyydessä peruskorjauksen vaiheistamisen myötä.

Rakennuksen olemassa olevat rakenteet on laserkeilattu, ja lähtötilanteen tietomalli on mallinnettu keilauksen perusteella. Eri suunnittelualojen suunnittelu toteutetaan tietomallipohjaisesti.

”Tietomalleja tullaan hyödyntämään hankkeen suunnittelussa ja toteutuksessa kokonaisvaltaisesti esimerkiksi suunnittelun ohjauksessa, hankintojen valmistelussa ja hankinnoissa, työturvallisuussuunnittelussa sekä tuotannon suunnittelussa ja tuotannossa”, kertoo tulosyksikön johtaja Urmas Soots Skanskasta.

Kuvateksti: Ilmakuva Lastenklinikan sisäpihalta. Kuva: Paula Järvinen, HUS

 

 

Lue lisää

Katso kaikki