Sodexo ja Are yhteistyöhön

Tavoitteena on tarjota kiinteistöalalle entistä kattavampi kokonaispalvelu.

Sodexo ja Are ovat sopineet yhteistyöstä, jonka myötä ne tuovat kiinteistöalalle entistä kattavamman kokonaispalvelun. Sodexo on ravintola-, siivous- ja aulapalvelujen tarjoaja, ja Are tunnetaan taloteknisestä osaamisestaan.

Talotekniikka-lehti

Sodexon ja Aren yhteistyö pyrkii vastaamaan yritysten muuttuneisiin palvelutarpeisiin. Tilojen turvallisuuden, viihtyisyyden ja ekologisuuden lisäksi tavoitteena on tilojen tehokas käyttö.

Keräämällä ja analysoimalla dataa tiloista ja laitteista kulloinenkin palvelu voidaan optimoida vastaamaan sen hetkistä kysyntää. Raportoinnin avulla asiakkaat pidetään ajan tasalla kulloisestakin tilanteesta ja poikkeamiin voidaan reagoida nopeasti.

– Laatu ja joustavuus ovat kiinteistöalan palveluliiketoiminnan kulmakiviä. Asiakkaan ei tarvitse keskittyä yksittäisten palveluiden hallinnointiin, vaan me pidämme huolta kiinteistön arvon säilymisestä ja loppukäyttäjien viihtyvyydestä, sanoo Aren palvelut -toiminnon ylläpito- ja huoltopalveluiden johtaja Jyri Seppänen tiedotteessa.

Lue lisää

Katso kaikki