Skanska Talonrakennus Oy:lle yhteisösakkovaatimus

Syyttäjä vaatii, että Skanska Talonrakennus Oy:lle määrättäisiin vähintään 300 000 euron yhteisösakko.

Syyttäjä on esittänyt yhteisösakkovaatimuksen Skanska Talonrakennus Oy:tä kohtaan. Vaatimus liittyy asiakokonaisuuteen, jossa HOK-Elannon entistä kiinteistöjohtajaa epäillään lahjusten ottamisesta, ja josta Skanska on aiemmin tiedotteissaan kertonut.

Syyttäjä vaatii, että Skanska Talonrakennus Oy:lle määrättäisiin vähintään 300 000 euron yhteisösakko. Lain mukaan yhteisösakko voi olla määrältään enintään 850 000 euroa. Skanska Talonrakennus Oy:n näkemyksen mukaan vaatimus on perusteeton. Asia ratkaistaan oikeudenkäynnissä, joka alkaa myöhemmin tänä vuonna. Yhteisösakkovaatimus ei koske Skanskan muita yhtiöitä.

Skanska on tehnyt aktiivista yhteistyötä poliisin kanssa tutkinnan aloittamisesta lähtien ja suorittanut lisäksi oman sisäisen tutkinnan. Skanska on myös itse tehnyt asiassa tutkintapyynnön poliisille.

”Skanska on yrityksenä pyrkinyt ja pyrkii edelleen aktiivisesti estämään kaikki mahdolliset väärinkäytökset. Jatkamme aktiivisesti eettisyyttä edistävän kehitysohjelman toteuttamista ja siihen liittyviä konkreettisia toimenpiteitä. Eettisyyttä edistävään työhön kuuluvat muun muassa koko henkilökunnan koulutus kahden vuoden välein, eettiset komiteat kaikissa yrityksen toimintamaissa sekä säännöllisesti julkaistavat eettisyysasioita käsittelevät uutiskirjeet”, toteaa Skanska Oy:n lakiasiainjohtaja Kirsi Palviainen.

Lue lisää

Katso kaikki