Siemens toimittaa VR Groupille virtuaalivoimalaitospalvelun

Siemens toimittaa VR Groupille virtuaalivoimalaitospalvelun, jonka avulla VR Group hyötyy kysyntäjoustomarkkinoiden uusista mahdollisuuksista.

Siemens toimittaa VR Groupille virtuaalivoimalaitospalvelun, jonka avulla VR Group hyötyy kysyntäjoustomarkkinoiden uusista mahdollisuuksista.  Palvelu toimitetaan VR Groupin kolmeen kiinteistöön: Helsingin päärautatieasemalle sekä Pieksämäen ja Oulun varikoille.

Kiinteistöt yhdistetään älykkään energia-alustan kautta virtuaalivoimalaitokseksi.  Kiinteistöt toimivat sähkömarkkinoiden joustona, mistä kantaverkkoyhtiö maksaa korvausta.  Virtuaalivoimalaitospalvelu auttaa vähentämään varavoiman tarvetta ja siten hiilidioksidipäästöjä.

”Virtuaalivoimalaitospalvelu on yksi tapa lisätä kiinteistöjen kannattavuutta, koska se tuo uudenlaisen mahdollisuuden ansaita kiinteistöillä rahaa.  Uusiutuva energia haastaa koko energiajärjestelmän”, sanoo VR Groupin kiinteistöjohtaja Juha Antti Juutinen.

Siemensin toimittaman virtuaalivoimalaitospalvelun avulla kiinteistöissä lisätään tai vähennetään sähkökulutusta automaattisesti sähköverkon tasapainottamiseksi. Kantaverkkoyhtiö Fingrid maksaa korvausta joustona toimimisesta.

”Pienten sähkökuormien hyödyntäminen on uutta kiinteistöalalla.  Kiinteistöt kuluttavat 40 prosenttia Suomen energiasta.  Niissä on runsaasti joustopotentiaalia, mutta älyä on lisättävä, jotta ne voivat automaattisesti sopeuttaa toimintaansa sähköverkon edellyttämällä tavalla”, sanoo liiketoimintajohtaja Ville Stenius Siemens Osakeyhtiön talotekniikkadivisioonasta.

”Lisäksi on tiedettävä, mitä muutoksia kiinteistöissä voidaan tehdä toiminnan häiriintymättä.  Eri kiinteistöt yhdistetään saman alustan kautta virtuaalivoimalaitokseksi, joka pystyy tarjoamaan riittävän ison kuorman sähkömarkkinoille.”

”VR Groupin kiinteistöissä voidaan tehdä hetkellisiä muutoksia esimerkiksi ilmastointiin tai lämmitykseen toiminnan tai olosuhteiden häiriintymättä.  Tarjoamme palvelun kokonaisratkaisuna, joka sisältää teknologiat, talotekniikka- ja IoT-osaamisen sekä virtuaalivoimalaitospalvelun.”

Työ- ja elinkeinoministeriö tukee virtuaalivoimalaitokseen liittyvien kiinteistöjen teknologiainvestointeja energiakärkihanketuella.

”Tuki varmistaa, että yhteiskunnallisesti merkittävä toiminta edistyy mahdollisimman nopeasti.  Palvelu tuottaa kiinteistöille uuden ansaintamallin.  Lisäksi älyn lisääminen mahdollistaa muita hyötyjä kuten säästöjä energiakulutuksessa, päästövähennyksiä tai korjausvelan poistoa”, sanoo Stenius.

Suomessa kansallisena tavoitteena on nostaa uusituvan energian osuus loppukulutuksesta yli 50 prosenttiin 2020-luvulla.  Uusiutuvan energian lisääntyminen edellyttää säätövoimaa sähköverkon tasapainottamiseksi. Se tuotetaan usein fossiilisilla polttoaineilla, mikä kuormittaa ympäristöä. Säätövoiman ylläpito myös aiheuttaa yhteiskunnalle kustannuksia. Siksi tavoitteena on tasapainottaa sähköverkkoa yhä enemmän vaikuttamalla kulutukseen säätövoiman sijaan.

Lue lisää

Katso kaikki