Sakkoja puutteellisesta työn suunnittelusta

Työsuojeluviranomaisen mukaan työnantajan olisi pitänyt suunnitella työ paremmin ja selvittää työn vaarat.

Pohjanmaan käräjäoikeus on tuominnut Pietarsaaren kaupungin/Pietarsaaren veden työturvallisuusrikoksesta 3 500 euron suuruiseen yhteisösakkoon. Työturvallisuusrikoksesta saivat tuomion myös tapaturma-ajankohdan toimitusjohtaja, 20 päiväsakkoa, sekä tapaturma-ajankohdan työnjohtaja, 25 päiväsakkoa.

Lisäksi Pietarsaaren kaupunki/Pietarsaaren vesi tuomittiin menettämään asianmukaisen työtelineen hankkimisen laiminlyönnistä syntynyt taloudellinen hyöty 95 euroa.

Tuomioistuimessa käsiteltiin työtapaturmaa, joka sattui Pietarsaaressa lokakuussa 2014. Pietarsaaren veden työntekijä oli siirtämässä loistevalaisinta paikasta toiseen. Hän nousi A-tikkaita apunaan käyttäen paikalla olleen HST-kompressorin päälle tehdäkseen työn. Työntekijä menetti tasapainonsa, putosi takaperin 2,19 metrin matkan lattialle ja loukkaantui. Putoamissuojausta ei ollut järjestetty.

Työsuojeluviranomainen totesi, että työnantajan olisi pitänyt suunnitella työ paremmin ja selvittää työn vaarat. Tällöin työnantajan olisi pitänyt estää työvaiheeseen liittyvät vaarat esimerkiksi järjestämällä työntekijöiden käyttöön asianmukaiset työtasot.

Käräjäoikeus katsoi, että tapaturman perussyinä olivat puutteellinen putoamissuojauksen suunnittelu ja toteutus, puutteet perehdytyksessä ja valvonnassa sekä henkilökohtaisten suojavälineiden käytössä. Työn suunnittelu oli käräjäoikeuden mukaan työnjohtajan vastuulla. Toimitusjohtajan vastuulla taas oli käräjäoikeuden mukaan siitä huolehtiminen, että organisaatiossa on asianmukaiset ohjeet koskien työsuojelua.

Lisäksi käräjäoikeus totesi, että työsuojelu on organisaatiossa yleisesti ottaen ollut hyvällä tasolla ja että organisaatiokulttuuri on ollut sellainen, ettei tapaturmia pitäisi päästä sattumaan.

Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintoviraston työsuojelun vastuualue korostaa, että vaarojen arviointi on tärkeä väline työpaikan ja työntekijöille vaarallisten työvälineiden turvallistamisessa. Työnantajan on suunniteltava, valittava, mitoitettava ja toteutettava työolosuhteiden parantamiseksi tarvittavat toimenpiteet. Vaara- ja haittatekijöiden syntyminen tulee ensisijaisesti ennakolta estää.

Lue lisää

Katso kaikki