Sähköurakoitsijoiden kannattavuus parantunut

Sähköurakoitsijoiden liikevaihdot olivat viimeksi päättyneellä tilikaudella hienoisessa kasvussa.

Sähköurakoitsijoiden liikevaihdot olivat viimeksi päättyneellä tilikaudella hienoisessa kasvussa.

Vuonna 2016 keskimääräinen kasvuprosentti oli 2,7. Yritysten parhaassa neljänneksessä liikevaihto kasvoi vähintään viidenneksen, kun se huonoiten menestyneissä kutistui yli 13 prosenttia. Tutkittujen jäsenyritysten liikevaihto oli keskimäärin 598 000 euroa vuodessa ja ne työllistivät keskimäärin yhdeksän henkilöä.

Tutkimuksessa käsiteltyjen yritysten kannattavuus on kohentunut vuodesta 2015 alkaen. Kannattavuus oli hyvällä tasolla kaikissa kokoluokissa lukuun ottamatta pienintä alle 500 tuhannen euron liikevaihdon luokkaa, jolla taso oli vain tyydyttävä.

Käyttökate tyydyttävä

Käyttökatteen mediaani oli tyydyttävä 6,6 prosenttia, joka on korkein arvo sitten vuoden 2012. Sähköasennusalalla käyttökatteen kriittisenä alarajana pidetään kuutta prosenttia. Vuonna 2016 noin puolella tutkimukseen osallistuneista osakeyhtiöistä käyttökate ylitti tämän raja-arvon.

Vuodesta 2012 lähtien ao. raja on jakanut yritykset suunnilleen kahteen yhtä suureen joukkoon, kun tätä ennen yli kuuden prosentin käyttökatteen saavuttaneita yrityksiä on ollut suhteessa selvä enemmistö.

Sijoitetun pääoman tuoton mediaani vuonna 2016 oli yleisesti arvioiden hyvä, vaikkakin selvästi laskusuunnassa. Osakeyhtiöissä sijoitetun pääoman tuoton mediaani oli 13,6 prosenttia.

– Kun vertaamme tätä kehitystä tulosperusteiseen kannattavuuteen, johtopäätös on, että tuloksen saavuttamiseen tarvitaan aiempaa enemmän pääomaa, toteaa Pilkkikangas.

Omavaraisuusaste historian parhaimmistoa

Vuonna 2016 sähköasennusalan yritysten omavaraisuusasteen mediaani oli 51,6 prosenttia eli tutkimushistorian parhaimmistoa. Keskimääräinen vakavaraisuus oli kaikissa kokoluokissa hyvä tai erinomainen.

Tutkittujen yritysten velkojen määrä suhteessa liikevaihtoon oli vuonna 2016 keskimäärin 20 prosenttia. Keskikokoiset yritykset ovat kevyimmin ja suurimmat raskaimmin velkaantuneita. Maksuvalmius on säilynyt edellisen vuoden tasolla Quick ration -mediaanin ollessa erinomainen 1,6.

Rakentamisen kokonaisvolyymin kasvun nähdään asettuvan kuluvana vuotena 2,5 prosenttiin; ensi vuonna kasvun ennakoidaan jo pysähtyvän.

STUL toteutti sähköasennusalan kannattavuustutkimuksen yhteistyössä Balance Consultingin kanssa. Analyysissa oli mukana tilinpäätöstiedot 677 yritykseltä, mikä vastaa 40 prosenttia koko liiton varsinaisten jäsenyritysten määrästä. STUL:n jäsenyyden piiriin kuuluu yli 3 000 yritystä.

Lue lisää

Katso kaikki