Sähkötekniikan tukkumyynti kasvoi 3,3 % alkuvuonna

Vuoden toisella neljänneksellä myynti kasvoi 0,9 % viime vuoden vastaavaan jaksoon verrattuna.

Sähköteknisten tuotteiden tukkumyynnin arvo kasvoi vuoden ensimmäisellä puoliskolla 3,3 % nousten 513 miljoonaan euroon. Vuoden toisella neljänneksellä myynti kasvoi 0,9 % viime vuoden vastaavaan jaksoon verrattuna.

– Sähköasennukset ovat jatkuneet työmailla virusepidemiasta huolimatta myös loppukeväällä, toteaa Sähköteknisen Kaupan Liiton (STK) toimitusjohtaja Tarja Hailikari.

– Sähkötekniselle kaupalle tärkeä rakennustuotanto tulee pitämään yllä kysyntää vielä jonkin aikaa, jos mittarina käytetään keväällä toteutuneita hankkeiden aloituksia. Myönnettyjen rakennuslupien määrä sen sijaan on laskussa, mikä kertoo rakentamisen huippuvuosien olevan nyt ohi.

Tilastokeskuksen mukaan maalis-toukokuussa aloitettiin kaikkiaan 11 730 asunnon rakentaminen, mikä on 12 % enemmän kuin vuotta aiemmin. Rakennushankkeita kaikkiaan aloitettiin tilavuudella mitattuna 5 % enemmän kuin viime vuonna. Asuinrakentamisen aloituksissa kasvua oli vastaavasti 12 %.

Samalla ajanjaksolla rakennuslupia myönnettiin 2,8 miljoonaa kuutiometriä, kun määrä oli vuotta aiemmin 3,3 miljoonaa kuutiometriä. Kerrostaloille myönnettyjen lupien kuutiomäärä väheni 14 % ja pientalojen kuutiomäärä 10 % vuodentakaisesta.

Hailikarin mukaan katse kannattaa nostaa syklisestä rakentamisesta pitempään kehityskulkuun. Sähkön merkitys kasvaa jatkuvasti niin toimivan yhteiskunnan kuin ihmisten hyvinvoinnin tuottajana. Tästä kertovat muun muassa sujuva siirtyminen etätyöhön sekä uudet yhteydenpidon muodot koronakeväänä.

– Sähköistysala tulee tarjoamaan paljon uusia mahdollisuuksia ja entistä merkityksellisempää roolia sen piirissä toimiville. Nuorten opiskelijoiden kiinnostus näkyy jo heidän valinnoissaan vahvistaen sähkötekniikan asemaa tulevaisuuden alana.

Lue lisää

Katso kaikki