Sähköalan järjestöt huolissaan alan opetuksen resursseista

Esitys toisen asteen koulutuksen maksuttomuudesta opiskelijoille on saanut paljon julkisuutta.

Keskustelussa on syytä muistaa, että koulutuksen laadun ylläpitäminen edellyttää riittävää rahoitusta opetukseen tuottamiseen.

Toisen asteen koulutusuudistus sekä sitä aikaisemmin tehty rahoituslain uudistus ovat vieneet erityisesti sähköalan opetusta ahtaalle. Lähiopetuksen resurssien ja tuntimäärien vähentymisestä seuraa puutteita niin teoriaosaamisessa kuin kädentaidoissakin, mikä puolestaan vaikeuttaa työssäoppimisjaksojen tehokasta toteutusta.

Sähköalojen ammattiliitto ry, Sähköturvallisuuden Edistämiskeskus STEK ry, Sähkötekniset työnantajat STTA ry ja Sähkö- ja teleurakoitsijaliitto STUL ry esittävätkin sähköalan ammatillisen koulutuksen erityistarpeet huomioivaa lisärahoitusta.

Järjestöjen konkreettinen ehdotus on, että sähköalan opetuksen rahoitus nostetaan ammattialojen keskinäisessä ryhmittelyssä kustannusryhmästä 2 kustannusryhmään 3.

Lue lisää

Katso kaikki