RUOSTE-hanke tuo digitalisaatiosta potkua rakennusalalle

Rakennusalalle uutta osaamista ja teknologiaa (RUOSTE) -hankkeen on määrä kehittää rakennusalan digitaalisia valmiuksia.

Rakennusalalle uutta osaamista ja teknologiaa (RUOSTE) -hankkeen on määrä kehittää rakennusalan digitaalisia valmiuksia.

Yliopistokeskuksen informaatioteknologian yksikön käynnistämä uusi hanke pureutuu rakennusalan digitalisaatioon. RUOSTE-hanke toteutetaan vuosina 2021–2023, ja yliopistokeskuksen lisäksi siinä ovat mukana Kokkolan kaupunki ja Perhon kunta. Hankkeessa on tiiviisti mukana joukko alueen merkittäviä rakennus- ja kiinteistöalan yrityksiä.

Virallisesti 1.6.2021 käynnistyneen Rakennusalalle uutta osaamista ja teknologiaa (RUOSTE) -hankkeen on määrä kehittää rakennusalan digitaalisia valmiuksia Keski-Pohjanmaalla. Hankkeen toteuttaa Kokkolan yliopistokeskus Chydeniuksen Informaatioteknologian yksikkö yhdessä Kokkolan kaupungin ja Perhon kunnan kanssa. Alueen rakennus- ja kiinteistöalan yrityksiä on mukana hankkeen kumppaneina.

Rakennusalalla ja rakennustuotteiden valmistuksella on vahvat perinteet Keski-Pohjanmaalla. Ala työllistää yli 5000 keskipohjalaista. Silti osa yrityksistä painiskelee osaamisen puutteen kanssa, eikä monellakaan yrityksellä ole rahkeita tuote- ja palvelukehitystyölle.

Myös valtakunnallisesti on tunnistettu digitaalisaation heikko hyödyntäminen rakennusalalla. Tähän haasteeseen tarttuminen voi avata paljon kasvupotentiaalia yrityksille.

Keski-Pohjanmaan liiton rahoittama RUOSTE lähtee tukemaan alueellisten yritysten kehittymistä. Reilun kahden vuoden hankkeen aikana on tavoitteena lähteä laajentamaan toimijoiden tietämystä digitalisaation ja IoT-teknologioiden hyödyntämisen mahdollisuuksista rakennusalalla.

Keskeisenä työkaluna tiedon levittämisessä toimivat erilaiset käytännön demonstraatiot, joita hankkeen aikana pilotoidaan yrityksille.

– Pyrimme ennen kaikkea demonstraatioiden ja pilottien kautta tuomaan uutta teknologiaa ja osaamista yritysten käyttöön, jotta yritykset pystyvät kehittämään palveluitaan ja tuotteitaan materiaali- ja energiatehokkaammiksi ja sitä myöten kilpailukykyisemmiksi, paaluttaa integraatioarkkitehti Ilkka Kivelä.

– Jotta pystymme tähän, on meidän ensiksi selvitettävä rakennusalan arvoketjujen toimijoiden tarpeita talotehtaista asiakkaisiin. Tämän tiedon avulla on mahdollista luoda uutta liiketoimintaa tai kasvattaa lisäarvoa jo olemassa oleviin palveluihin ja tuotteisiin”, kertoo puolestaan projektipäällikkö Petri Jyrkkä.

Hankkeen kokonaisuus sisältää nykyistä laajempaa digitalisaatiota ja toimijariippumattoman pilvialustan käyttöönottoa, joka mahdollistaa uusien palveluiden innovoimisen demonstraatioiden avulla. Pilvialustan avulla dataa voidaan kerätä eri ympäristöistä ja jalostaa esimerkiksi tekoälyn avulla sekä jakaa hallitusti eri sovelluksiin.

– Kunkin ratkaisun tarkempi arviointi on mahdollista vasta silloin, kun pilotti toteutetaan oikeassa ympäristössä. Näin yritykset pystyvät ottamaan hankkeen ratkaisuja halutessaan käyttöön ja jatkamaan niiden kehittämistä tuotteiksi, kertoo Jyrkkä.

Lue lisää

Katso kaikki