Rockwool: ”Uusi tuotantolinja Rockwoolin Viipurin tehtaalla käyttää vähähiilistä sähkösulatustekniikkaa, joka pienentää tehtaan hiilidioksidipäästöjä puolella”

Vuonna 2006 perustettu Rockwoolin Viipurin tehdas toimittaa palamattomia, kivivillasta valmistettuja rakennuseristeitä Suomen ja Venäjän markkinoille.

Rockwool tiedottaa, että uusi tuotantolinja Rockwoolin Viipurin tehtaalla käyttää vähähiilistä, sähkösulatustekniikkaa, joka pienentää tehtaan hiilidioksidipäästöjä puolella. Rockwoolin vähähiilisten rakennuseristeiden kasvava saatavuus Suomen markkinoilla tukee Suomen vuoden 2035 hiilineutraaliustavoitteita sekä auttaa pienentämään uusien rakennusprojektien ja energiaremonttien hiilijalanjälkeä.

Talotekniikka-lehti

Vuonna 2006 perustettu Rockwoolin Viipurin tehdas toimittaa palamattomia, kivivillasta valmistettuja rakennuseristeitä Suomen ja Venäjän markkinoille. Uusi tuotantolinja käyttää Rockwoolin kehittämää suuren kapasiteetin sähkösulatustekniikkaa, joka yhdistettynä uusiutuviin energialähteisin vähentää tuotannonaikaisia päästöjä tehokkaasti.

Ympäristöministeriön valtiosihteeri Terhi Lehtonen korostaa tiedotteessa, miten projekti osuu hyvin yhteen Suomen kansallisten tavoitteiden kanssa:

– Rakennusten energiatehokkuus ja ympäristöystävällisten rakennusmateriaalien käyttö ovat avainasemassa Suomen vuodelle 2035 asetettujen hiilineutraaliustavoitteiden saavuttamisessa. Uusi tavoitteeseen liittyvä ilmastolaki on parhaillaan lausuntokierroksella. Koska Suomi tavoittelee hiilineutraaliutta ja sen jälkeen hiilinegatiivisuutta, yksi keskeinen toimenpide on hallita rakennusten koko elinkaareen liittyviä päästöjä. Tähän sisältyvät rakennusmateriaalien valmistus, rakennustyöt, rakennuksen käyttö, remontit sekä lopulta rakennuksen purkaminen ja kierrättäminen.

Rockwool Finlandin toimitusjohtaja Esa Mäki on tyytyväinen, että investointi uuteen tuotantolinjaan auttaa vastaamaan kasvavaan kysyntään kestävästi tuotetuista eristysmateriaaleista Suomen markkinoilla.

– Suomessa myytävät Rockwoolin tuotteet on lähitulevaisuudessa valmistettu uudella tuotantolinjalla sekä muilla vähähiilipäästöisillä tuotantolinjoilla Pohjoismaissa. Tämä on tärkeä edistysaskel, joka auttaa Suomen rakennusteollisuutta saavuttamaan sille asetetut kestävän rakentamisen tavoitteet. Tuotantokapasiteetin nosto tarkoittaa myös, että kapasiteettimme käsitellä kierrätyskivivillaa Suomen markkinoilta kasvaa merkittävästi. Näin vahvistamme sitoutumistamme kiertotalouteen, Esa Mäki toteaa tiedotteessa.

Rockwool on yksi harvoista energiaintensiivisistä yhtiöistä, jonka globaalit hiilipäästöjen vähennystavoitteet on todennut ja hyväksynyt Science Based Targets -järjestö. Tavoitteiden täyttämiseksi Rockwool on investoinut merkittäviä resursseja vähähiilisten sulatusteknologioiden kehittämiseen ja jatkaa edelleen kehitystä osana pitkän ajan strategiaa hiilestä irtautumiseen.

Koska kyseiset teknologiat voivat myös käyttää hyväkseen suuria määriä kierrätettyjä materiaaleja, edistävät ne myös kierrätyksen kasvua rakennusalalla.

– Laajennamme tuotantokapasiteettiamme vastataksemme asiakkaidemme tarpeisiin käyttää energiatehokkaita, ympäristöystävällisiä ja palamattomia rakennusmateriaaleja. Ottamalla käyttöön sähköisen sulatustekniikan ja yhdistämällä sen uusiutuvien energialähteiden käyttöön pienennämme tehtaan hiilidioksidipäästöjä 50 prosentilla sekä samalla nostamme tehtaan kierrätysastetta. Näin vastaamme markkinoiden kasvavaan kysyntään kestävästi ja vähähiilisesti tuotetuista rakennusmateriaaleista sekä tuemme samalla omia vähähiilisyyteen liittyviä tavoitteitamme, kertoo Rockwoolin toimitusjohtaja Jens Birgersson tiedotteessa.

Uutiset Viipurin tehtaan uuden tuotantolinjan avaamisesta sekä Rockwoolin vähähiilisten rakennuseristetuotteiden parantuvasta tarjonnasta Suomessa julkaistiin Tanskan suurlähettilään residenssissä Helsingissä järjestetyssä tilaisuudessa, jossa käsiteltiin rakennusten elinkaaren synnyttämän hiilijalanjäljen pienentämistä.

Lue lisää

Katso kaikki