Risto Kosonen SCANVACin puheenjohtajaksi

Suomen LVI-liiton jäsenkirjeessä kerrottiin, että SCANVACin jäsenet ovat yksimielisesti valinneet puheenjohtajakseen professori Risto Kososen.

Suomen LVI-liiton jäsenkirjeessä kerrottiin, että SCANVACin jäsenet ovat yksimielisesti valinneet puheenjohtajakseen professori Risto Kososen.

– Pohjoismainen yhteistyö on tehokkain tapa nostaa ääntämme myös yleiseurooppalaiseen tietoisuuteen, toteaa Kosonen jäsenkirjeessä.

Jäsenkirje kertoo myös, että Suomen LVI-liiton teknisen toimikunnan puheenjohtaja Jussi Kummu (Daikin Finland) on valittu eurooppalaisten LVI-järjestöjen liiton REHVAn teknologia- ja tutkimus -komitean jäseneksi.

”Komitean tehtävä on kehittää ja välittää teknistä tietoa, kehittää standardeja ja edistää alan tutkimusta. Sen vastuulla ovat REHVAn ohjekirjat ja oppaat, kannanotot sekä koulutustapahtumat”, jäsenkirje kertoo.

Lue lisää

Katso kaikki