Rambollin tulos hyvä koronapandemiasta huolimatta

Ramboll-konsernin tulos säilyi hyvällä tasolla ja kassavirta vahvana koronapandemiasta huolimatta.

Talotekniikka-lehti

Suunnittelu- ja konsultointiyhtiö Rambollin vuoden 2020 liikevaihto oli 1 827,3 miljoonaa euroa (2019: 1904,5, laskua 4,1  %). Yhtiön orgaaninen kasvu oli 4,9 prosenttia negatiivinen. Tulos ennen liikearvopoistoja (EBITA) oli 91,5 miljoonaa euroa (2019: 102,3) ja suhteellinen kannattavuus (EBITA-%) 5,0 (5,4) prosenttia.

Suomessa yhtiön liikevaihto pysyi 240 (240) miljoonassa eurossa.

– Onnistuimme saavuttamaan tyydyttävän taloudellisen tuloksen vaikeasta vuodesta huolimatta. Kassavirtamme parani merkittävästi. Tämä yhdistettynä siihen, että konsernimme oli vuoden lopussa nettovelaton osoittaa, että Ramboll on vahva ja terve yritys. Myös asiakas- ja henkilöstötyytyväisyys ovat yhtiössä vahvalla tasolla, sanoo konsernin toimitusjohtaja Jens-Peter Saul tiedotteessa.

– Sujuvan etätöihin siirtymisen, uusien projektiavausten sekä pääosin virtuaalisesti edistettävän asiakastoiminnan ansiosta liikevaihtomme pysyi Suomessa edellisvuotta vastaavalla tasolla. Näen sen tässä tilanteessa torjuntavoittona, sanoo Ramboll Finlandin toimitusjohtaja Kari Onniselkä.

Rambollin portfoliossa on Suomessa 16 digitaalista palvelua, jotka tuottavat liikevaihtoa perinteisen suunnittelu-, projektinjohto- ja palveluliiketoiminnan ohella. Myös suurin osa yhtiön digipalveluista vauhdittaa kestävää kehitystä. Yhteiskuntavastuuta Ramboll toteutti maksamalla 110 miljoonaa euroa suomalaiselle yhteiskunnalle veroina ja veronluonteisina maksuina. Tämä on noin 46 % yhtiön koko liikevaihdosta Suomessa.

Rambollin kannattavuus Suomessa, Norjassa, Saksassa sekä Vesi-liiketoiminnassa ylitti vuoden 2019 tason. Pandemia vaikutti negatiivisesti Yhdysvaltojen, Iso-Britannian, Lähi-idän, Aasian ja Tyynenmeren sekä Ympäristö- ja terveys -liiketoimintojen kehitykseen. Energialiiketoiminnassa tulokseen vaikutti kielteisesti öljy- ja kaasusektorin maailmanlaajuinen laskusuhdanne. Sen sijaan yhtiö kehittyi vihreän energiamurroksen ratkaisuiden, kuten merituulivoiman, vedyn, Power-to-X:n ja hiilidioksidin talteenoton, käytön ja varastoinnin (CCUS), alueilla.

Kestävää kehitystä

Vuonna 2020 Rambollin liikevaihdosta 62 prosenttia tuli hankkeista, jotka tukevat yhtä tai useampaa YK:n määrittelemää kestävän kehityksen tavoitetta (SDG).

Tanskalaisen arkkitehtitoimiston Henning Larsenin osto vahvisti yhtiön asemaa kestävää kehitystä edistävien suunnitteluratkaisujen toteuttajana kaupungeille, kiinteistökehittäjille ja rakennusliikkeille. Yhtiö perusti vuonna 2020 arkkitehtuurin liiketoimintayksikön, jossa työskentelee noin 600 arkkitehtia, maisema-arkkitehtia ja kaupunkisuunnittelijaa. Yhtiö jatkaa toimintaa Henning Larsen -nimellä.

Vuonna 2020 Ramboll perusti uuden kestävän kehityksen strategisen palveluliiketoiminnan, jonka tarkoituksena on auttaa julkisen ja yksityisen sektorin asiakkaita tunnistamaan toimintansa keskeiset vastuullisuusteemat ja viemään kestävän kehityksen tavoitteet osaksi koko organisaation toimintakulttuuria.

Suomessa Ramboll on mukana toteuttamassa Keilaniemen porttia. 60 metrin harjakorkeudellaan se tulee olemaan maailman korkeimpia puurakenteisia toimistorakennuksia ja korkein puurakennus Suomessa. Ramboll vastaa hankkeessa rakenne-, LVI-, energia-, sähkö- ja geosuunnittelusta sekä BREEAM-ympäristösertifioinnin konsultoinnista. Tavoitteena on toteuttaa innovatiivinen ja kestävä rakennus, jonka ympäristövaikutukset ovat pienet. Keilaniemen portti rakennetaan työeläkeyhtiö Varman omistukseen.

Lue lisää

Katso kaikki