Ramboll ylsi nettovaikutukseltaan positiiviseksi yritykseksi

Teknologiayritys Upright selvitti Rambollin pyynnöstä, miten suunnittelu- ja asiantuntijayritys luo arvoa yhteiskuntaan ja millaisia nettovaikutuksia sen toiminnalla on.

Teknologiayritys Upright selvitti Rambollin pyynnöstä, miten suunnittelu- ja asiantuntijayritys luo arvoa yhteiskuntaan ja millaisia nettovaikutuksia sen toiminnalla on.

Arvonluontia mitattiin neljässä kategoriassa, joita ovat ympäristö, yhteiskunta, terveys sekä tieto ja osaaminen.

Rambollin merkittävimmät positiiviset vaikutukset liittyvät uuden tiedon luomiseen ja yhteiskunnan infrastruktuurin kehittämiseen. Arvonluonnissa on kyse sitä, mitä resursseja yritys käyttää ja mitä se saa niillä aikaan. Oleellista on vaikutusten nettosumma: kuinka paljon arvoa yritys luo yhteiskuntaan suhteessa aiheuttamiinsa kustannuksiin ja haittoihin.

− Halusimme mitata nettovaikutuksiamme, sillä tehtävämme on luoda yhteiskuntaa, jossa ihmiset ja luonto kukoistavat. Toimintamme nettovaikutusten ymmärtäminen auttaa meitä toimimaan vastuullisemmin, Rambollin toimitusjohtaja Kari Onniselkä toteaa.

 Uprightin malli tiivistää 135 miljoonasta tieteellisestä julkaisusta löytyviä löydöksiä koneoppimisteknologioiden avulla ja liittää niitä tuotteisiin ja yrityksiin. Tavoitteena on ymmärtää kunkin yrityksen positiivisten ja negatiivisten vaikutusten summa.

Analyysin perusteella Ramboll Finlandin liiketoiminnalla on positiivinen kokonaisvaikutus ympäröivään maailmaan. Rambollin nettovaikutus on +4.5, kun esimerkiksi Helsingissä listatun 132 pörssiyrityksen nettovaikutus oli joulukuussa 2019 Uprightin mukaan +0.4.

 Ramboll työllistää paljon korkeasti koulutettua väkeä, joka näkyy selvityksessä kustannuksena. Tämä tasapainottuu, kun korkeasti koulutettu henkilöstö saa positiivisia vaikutuksia aikaan.

− Luomme esimerkiksi uutta tietoa energiatehokkaasta rakentamisesta ja kestävästä liikkumisesta, selvitämme rakennushankkeiden vaikutuksia ympäristöön, suunnittelemme jätevesien puhdistamista ja pilaantuneiden maiden kunnostamista, Kari Onniselkä sanoo.

Ramboll osallistuu rakennetun ympäristön kehittämiseen, mutta rakennushankkeista ja liikkumisesta aiheutuvat päästöt myös lisäävät yhtiön kuormittavaa vaikutusta yhteiskuntaan. Työ kestävän kehityksen eteen näkyy keskimääräistä pienempinä ympäristökustannuksina sekä yhteiskunnan infrastruktuurissa. Positiivisia vaikutuksia tulee palveluista, jotka poistavat päästöjä suoraan.

Nostoja tutkimuksesta

  • Erilaiset suunnittelupalvelut ja selvitykset sekä projektien johtaminen, joka perustuu pitkälti tiedon hallintaan, luovat merkittävästi uutta tietoa kestävämmän yhteiskunnan luomiseksi.
  • Vesiverkoston ylläpito on yksi tärkeimmistä yhteiskunnan infrastruktuurin positiivisista osatekijöistä.
  • Hyvällä kaupunkisuunnittelulla voidaan edesauttaa sosiaalisten yhteisöjen rakentumista ja luoda mielekkäitä tiloja.
  • Miltei kaikesta rakentamisesta syntyy hiilidioksidipäästöjä, joilla on kielteinen vaikutus ympäröivään maailmaan. Myös liikkumisesta syntyy ilmastovaikutuksia, jotka vaikuttavat negatiivisesti myös suunnitteluyhtiöiden kokonaisvaikutuksiin.

 Ramboll on kansainvälinen suunnittelu- ja konsultointialan yritys, jossa työskentelee 16 500 eri alojen ammattilaista globaalisti, josta Suomessa noin 2 500 asiantuntijaa. Rambollin palveluja ovat ratkaisut kaupunkien, infrastruktuurin, liikenteen, ympäristön ja rakennusten suunnittelussa, rakennuttamisessa, rakentamisessa ja ylläpidossa.

Kuva: Rambollin liiketoiminta luo myönteistä vaikutusta yhteiskuntaan ja ilmastoon.

 

 

Lue lisää

Katso kaikki