Rakentamisen suhdannetilanne on hyvä

STUL:n ja NSS:n jäsenistöjensä keskuudessa toteuttaman suhdannetiedustelun mukaan usko rakentamisen myönteiseen kehitykseen on edelleen heikentynyt syksystä.

STUL:n ja NSS:n jäsenistöjensä keskuudessa toteuttaman suhdannetiedustelun mukaan usko rakentamisen myönteiseen kehitykseen on kuitenkin edelleen heikentynyt syksystä.

Erityisesti sähkösuunnittelijoiden odotukset ovat syksyisiä heikommat kaikilla rakentamisen osa-alueilla. Sähköurakoitsijat uskovat korjausrakentamisen kasvuun.

Vastausten perusteella rakentamisen vilkkaudessa on meneillään korkeasuhdanteen jälkeinen käänne. Tilanne on vielä jokseenkin kohtuullinen, mutta odotuksissa on nähtävissä jo harmaita sävyjä: sähköisen talotekniikka-alan toimijat ennakoivat rakentamisen volyymien laskua, erityisesti uudisrakentamisessa.

Näkymissä on alueellisesti isojakin eroja. Esimerkiksi Varsinais-Suomessa odotetaan rakennustuotannon pysyvän ennallaan, kun taas Pohjois-Karjalassa arvioidaan rakentamisen hiljenevän tulevalla puolivuotiskaudella.

Uudistuotannon osalta odotukset ovat heikoimmat asuntotuotannossa, joka on linjassa Rakennusteollisuuden raportoiman aloitusten vähentymisen kanssa. Muutos näkyy suunnittelijoiden vastauksissa urakoitsijoita selvemmin. Korjausrakentaminen kokonaisuudessaan jatkaa kasvuaan.

Tarjouskyselyjen määrä ja työkannan pituus suunnittelijoiden osalta hieman parantunut ja urakoitsijoiden osalta pysynyt ennallaan verrattuna syksyn 2018 tilanteeseen. Työkannan mediaani on kyselystä toiseen 4 kuukaudessa.

Töiden hintatason raportoidaan pysyneen pääosin ennallaan, sillä vain yksi kymmenestä kertoo hintojen nousseen. Kustannustason kohoaminen ja alan tiukka kilpailutilanne niin töistä kuin tekijöistäkin luovat painetta hinnanasetannalle ja kannattavuudelle.

Urakoitsijat ja suunnittelijat arvioivat tulostason pysyvän vuoden 2018 tasolla. Erityisesti urakoitsijoilla näyttää olevan hienoista henkilöstön lisäystarvettakin.

 

 

 

Lue lisää

Katso kaikki