Rakentamisen kosteudenhallintaa tukeva Kuivaketju10 uudistui

RALA ry uudisti Kuivaketju10-toimintamallin sähköisen järjestelmän.

RALA ry uudisti Kuivaketju10-toimintamallin sähköisen järjestelmän.

Uudistuksella Kuivaketju10-toimintamallin käyttö on entistä joustavampaa ja tehokkaampaa. Uudistus perustuu toimintamallin käyttäjiltä kerättyyn palautteeseen.

Järjestelmän uudistuksessa Kuivaketju10:n riskilistan vaatimia tehtäviä selkeytettiin ja niiden eri vaiheita poistettiin. Nyt riskilistan hallinta on yhdessä näkymässä, joka sisältää sekä suunnittelu- että todentamistehtävät, joiden sisältöjä on mahdollisuus muuttaa kunnes työ on dokumentoitu valmiiksi.

Uudessa järjestelmässä käyttäjä voi myös perua omia tehtäväkohtaisia kuittauksiaan ja hankkeen kosteudenhallintakoordinaattorin on mahdollista sijaistaa projektiin osallistuvia henkilöitä. Projektin kaikista tapahtumista jää merkintä hankkeen tapahtumahistoriaan, mikä on kaikkien projektiin osallistuvien nähtävissä.

Uusi ominaisuus on myös projektikohtainen ilmoitusvirta, joka ilmoittaa yksittäisen käyttäjän kannalta olennaisista projektin tapahtumista.

Kuivaketju10-toimintamallia käyttää tällä hetkellä 7000 ammattilaista 2000 rakennusprojektissa ympäri Suomea.

Lue lisää

Katso kaikki