Rakennusteollisuuden turvallisuusviikolla havainnoitiin, haastettiin ja välitettiin työkaverin turvallisuudesta

"Viisaat kypärät yhteen" julisti rakennusteollisuuden turvallisuusviikon tunnuslause nyt jo kuudetta kertaa.

”Viisaat kypärät yhteen” julisti rakennusteollisuuden turvallisuusviikon tunnuslause nyt jo kuudetta kertaa.

Jokaisen tulisi omaehtoisesti valita turvallinen tapa työntekoon ja auttaa myös muita toimimaan turvallisesti, painotettiin yhteisellä turvallisuusviikolla 13.–17. toukokuuta eri puolilla maata järjestettävissä tapahtumissa.

Rakennusteollisuus RT:n jäsenyrityksissä on tehty pitkään työtä turvallisuuden eteen; toteutettu monia työturvallisuuden parannuksia ja otettu käyttöön uusia menetelmiä. Työturvallisuus onkin kehittynyt hyvään suuntaan ja rakennusalalta löytyy jo suuri määrä kokonaan tapaturmattomia työpaikkoja.

Silti rakentamisen parissa sattuu muihin toimialoihin verrattuna aivan liikaa tapaturmia.

”Tekninen turvallisuus alkaa olla kunnossa, nyt pitää saada kaikkien asenteetkin kuntoon, jotta päästää eteenpäin kohti alan tavoittelemaa nollaa tapaturmaa. Jos joku ei noudata työpaikalla yhteisesti sovittuja pelisääntöjä, on kaikkien muiden velvollisuus silloin puuttua asiaan, ei vain esimiesten”, sanoo Rakennusteollisuus RT:n puheenjohtaja ja Saint-Gobain Finland Oy:n toimitusjohtaja Olli Nikula.

”Hiljaisuuden kulttuurin ja ohikatsomisen tilalle ala tarvitsee nyt välittämisen kulttuuria ja kaikkien sitoutumista turvallisuuden kehittämiseen.”

Paras keino välittää työkaveristaan on puuttua asiaan, jos näkee tämän ottavan riskejä työnteossaan tai havaitsee muita turvapuutteita. Nuoret, vasta vähän työkokemusta omaavat työntekijät, pitää Nikulan mukaan ottaa erityisen hyvin huomioon, kun turvallisuutta suunnitellaan.

Turvallisuusviikon aikana yrityksiä ja näiden yhteistyökumppaneita kannustettiinkin tekemään turvallisuushavaintoja ja raportoimaan läheltä piti -tilanteista. Havainnointi on yksi tehokkaimmista keinoista torjua tapaturmia ennakkoon.

”Se on myös tuottavuuden työkalu. Fiksu sähkömies ottaa valokuvan epäjärjestyksestä, joka estää hänen asennustyötään”, toteaa RT:n turvallisuusryhmän puheenjohtaja ja Skanskan turvallisuuspäällikkö Antti Leino.

”Havaintojen tekijöiden määrällä voidaan mitata sitä, kuinka moni kävelee epäkohtien ohi. Siksi on tärkeää luoda työpaikalle positiivista ilmapiiriä, jossa jokaisen aktiivisuutta arvostetaan. Työmaajohdon on vastaavasti luvattava käsitellä havainnot asiallisesti ja annettava viipymättä vastine siitä, miten asiassa edetään.”

Jotta turvallisuushavaintojen tekeminen tapahtuisi helposti, tarjoaa RT kaikkien käyttöön maksutonta mobiilisovellusta. Tänä vuonna tavoitteena on saada etenkin aliurakointiyrityksiä tekemään havaintoja, ja suuremmat yritykset voivat myös haastaa omat aliurakoitsijansa mukaan turvallisuustalkoisiin.

Tavoitteena on, että kaikki pääsevät joka päivä töistä terveinä kotiin.

Rakennusteollisuuden yhteisellä turvallisuusviikolla yritykset järjestivät omia turvallisuutta edistäviä tapahtumiaan. Viisaat kypärät yhteen -työturvallisuusviikon järjesti Rakennusteollisuus RT:n jäsenyritykset sekä yhteistyökumppanit.

Lue lisää

Katso kaikki