Rakennushankkeiden määrässä kasvua

Rakentaminen on kuluvan vuoden kolmannella neljänneksellä edelleen aktiivista.

Odotettavissa on 5 prosentin kasvu hankkeiden määrässä, kerrotaan RPT Byggfaktan tiedotteessa.

Vuoden 2023 ensimmäinen vuosipuolisko oli vahva alkavien rakennushankkeiden arvolla mitattuna. Hankkeiden määrä laski vastaavasti hieman edellisvuoden tasosta RPT:n hanketietokannassa, tiedotteessa kerrotaan.

Kolmas kvartaali näyttää raportin kirjoitushetkellä suurta nousua rakentamisen arvolla mitattuna viime vuoden vastaavaan aikaan verrattuna (21 prosenttia). On kuitenkin ennakoitavissa, että asuinrakentamisen hankkeita siirtyy merkittävässä määrin tulevaisuuteen, ja mahdollista arvonnousua syntyy huomattavasti vähemmän.

Suurimmat rakennushankkeet, joiden odotetaan alkavan kolmannella vuosineljänneksellä, ovat Varman asuin- ja toimitilakortteli As Oy Pitäjänmäen Asunnot Helsingissä (100 miljoonaa euroa), Skarta Energy Oy:n aurinkovoimala Utajärvellä (74 miljoonaa euroa), kansallismuseon lisärakennus Atlas Helsingissä (55 miljoonaa euroa) sekä Kiinteistö Oy Kotkan Unelman kauppakeskus Kotkan tähti (55 miljoonaa euroa).

Tarkasteltaessa alkavien hankkeiden arvoa alueittain, kolmannella kvartaalilla voidaan odottaa nousua viime vuoden vastaavaan ajankohtaan nähden Etelä-Suomessa 79 prosenttia, Lapissa 58 prosenttia sekä Länsi- ja Sisä-Suomessa 44 prosenttia. Rakentamisen arvo laskee Itä-Suomessa 21 prosenttia ja Lounais-Suomessa 7 prosenttia.

Korjausrakentamisen arvon osuus kokonaisrakentamisesta on 25 prosenttia kolmannella kvartaalilla, mikä tarkoittaa 9 prosentin nousua edellisvuoden vastaavaan aikaan nähden. Vastaavasti julkisen rakentamisen osuus nousee 14 prosenttia. Samoin muun rakentamisen arvon osuus kokonaisrakentamisesta on selvästi korkeammalla tasolla viime vuoteen verrattuna. Muut rakennuttajat ovat esimerkiksi säätiöitä, yhdistyksiä ja seurakuntia.

Alkavien hankkeiden arvolla mitattuna havaitaan kasvua kokoontumistilojen 283 prosenttia, koulujen 72 prosenttia, urheilun ja virkistyksen 51 prosenttia sekä liike- ja toimistotalojen 37 prosenttia segmenteissä. Suurin lasku syntyy terveydenhoidon segmentissä 48 prosenttia.

On myös ennakoitavissa, että asuinrakentamisen arvossa tullaan näkemään myöhemmin merkittäviä muutoksia hankkeiden siirtyessä edelleen tulevaan.

Lue lisää

Katso kaikki