Pöyry Finland Oy ja Oamk sopimukseen yhteistyöstä

Pöyry Finland Oy ja Oulun ammattikorkeakoulu Oy (Oamk) ovat sopineet ensisijaisesti tutkinto-ohjelmayhteistyötä sekä tutkimus-, kehitys- ja innovaatioyhteistyöstä.

Pöyry Finland Oy ja Oulun ammattikorkeakoulu Oy (Oamk) ovat sopineet ensisijaisesti tutkinto-ohjelmayhteistyötä sekä tutkimus-, kehitys- ja innovaatioyhteistyöstä.

”Oulun ammattikorkeakoulu on yksi niistä korkeakouluista, joiden kanssa haluamme rakentaa strategisen kumppanuuden. Tämän sopimuksen tavoitteena on tiivistää yhteistyötä rakennesuunnittelun, rakennuttamisen, vesihuollon, ympäristötekniikan, geotekniikan ja talotekniikan aloilla. Monialaisena oppilaitoksena Oamk pystyy tarjoamaan meille osaamista myös muilla tekniikan aloilla, liiketaloudessa, kulttuuri- sekä sosiaali- ja terveysalalla”, toteaa Pöyryn Suomen toimitusjohtaja Juuso Pajunen.

”Yhteistyö Pöyryn kanssa tukee Oamkin profiilia toimia työelämälähtöisenä korkeakouluna. Elinkeinoelämän kehittäminen ja uudistaminen toteutuu tällaisessa yhteistyössä konkreettisesti ja oikealla tavalla. Monialaisuuden hyödyntäminen on Oamkin vahvuus, ja uskon siitä olevan erityistä hyötyä Pöyrylle”, toteaa Oulun ammattikorkeakoulun rehtori Jouko Paaso.

Lue lisää

Katso kaikki