Pilotti kaukolämpöverkoston vuotojen paikantamiseen satelliittikuvien avulla

Pilotin tavoitteena on, että satelliittikuvien avulla pystytään tunnistamaan mahdolliset putkivuodot kustannustehokkaasti ja nopeasti verrattuna lämpökamerakuvauksiin, joita tehdään harvemmin.

Fortumin digitalisoidessa toimintojaan myös kaukolämpövuotojen havaitsemiseen etsitään aktiivisesti uusia vaihtoehtoja.

Yhtiö on käynnistänyt yhteistyössä Advian Oy:n kanssa pilotin, jossa olemassa olevaa kaukolämpöverkon paikkatietoa yhdistetään satelliittidataan mahdollisten vuotojen paikantamiseksi. Mikäli pilotointi onnistuu, tulevaisuudessa satelliittikuvien avulla voidaan korvata helikopterilla tehtäviä lämpökamerakuvauksia ja siten muun muassa välttää kuvausten meluhaitat alueen asukkaille.

Pilotointia on tarkoitus tehdä touko-kesäkuun aikana Espoon, Kauniaisten ja Kirkkonummen verkkoalueella. Satelliiteilla kuvataan maanpinnan lämpötilaeroja, joita voidaan havaita 0,1 asteen tarkkuudella.

Kaukolämpöputkissa menoveden lämpötila vaihtelee vuodenajan mukaan 75-110 C välillä. Pilotilla selvitetään kuvien kykyä tunnistaa mahdollisia putkivuotoja ja erottaa nämä muista lämmönlähteistä kuten kiinteistöistä tai autoista.

– Kaukolämmön siirtyessä hiilineutraaliin ja ei-polttavaan lämmöntuotantoon tulemme tarvitsemaan myös digitaalisia ratkaisuja tukemaan muutosta. Panostamme mm. automaatioon, kokonaisoptimointiin ja kysyntäjoustoon, mutta myös esimerkiksi ennakoivaan huoltoon, kertoo kehitysjohtaja Viki Kaasinen Fortumin lämmitys- ja jäähdytysliiketoiminnasta.

– Siinä tämän kaltaiset pilotit ovat tärkeitä. Toimintamme tulee muuttumaan valtavasti tulevien vuosien aikana.

Pilotin tavoitteena on, että satelliittikuvien avulla pystytään tunnistamaan mahdolliset putkivuodot kustannustehokkaasti ja nopeasti verrattuna lämpökamerakuvauksiin, joita tehdään harvemmin. Mitä tehokkaammin mahdolliset vuotokohdat pystytään havainnoimaan, sitä paremmin pystytään varmistamaan kaukolämmön luotettava jakelu.

– Seuraamme aktiivisesti uusia teknologioita ja haluamme jatkuvasti tuoda energia-alan toimijoille ideoita, joilla he pystyvät vastaamaan alan murrokseen ja pyrkimään kohti hiilineutraaliutta, kertoo Advianin neuvonantaja Laura Tuomikoski.

– Satelliittikuvat ovat hyvä esimerkki nousevista teknologioista ja ulkoisen datan hyödyntämisestä osana prosesseja ja toimintoja. O

Pilotti on hyvä esimerkki siitä, miten erilaista dataa yhdistämällä ja hyödyntämällä voidaan rakentaa uusia ratkaisuja ja tehokkaampia toimintamalleja. Pilotin optimaalinen hyöty saavutetaan yhdistämällä olemassa olevat tietolähteet satelliittikuviin, analysoimalla ja jalostamalla näin tuotettua dataa sekä viemällä tämä tieto ennakoivan kunnossapidon prosesseihin.

Lue lisää

Katso kaikki