Pientaloissa on liikaa radonia

Uponorin teettämässä selvityksessä lähes kolmasosassa pientaloista löytyy liikaa radonia.

Uponorin teettämän tutkimuksen mukaan jopa 71 % omakoti- ja rivitaloasukkaista on huolestunut radonista. Radontietämys on kyselyn perusteella hyvällä tasolla, mutta toimet radonin ehkäisemiseksi ovat vielä vähäisiä. Radonmittauksen on tehnyt vain noin neljäsosa vastaajista.

Radon on radioaktiivinen kaasu ja se kulkeutuu asuntoon maaperästä perustuksessa olevien rakojen kautta. Koska radonia ei voi aistia, on mittaaminen ainoa tapa selvittää sen määrä sisäilmassa.

Sosiaali- ja terveysministeriön päätöksen 944/92 mukaan asunnon sisäilman radonpitoisuuden ei tulisi ylittää 400 becquereliä kuutiometrissä (Bq/m³). Uuden asunnon rakentamisessa arvo ei saisi ylittää 200 Bq/m³.

Hälyttävää on, että Uponorin tutkimista kohteista lähes joka kolmannesta löytyi suositukset ylittäviä radonpitoisuuksia.

Kyselyyn saatiin vastauksia koko maasta. Yli puolet vastaajista oli suurimmilta radonriskialueilta, eli Uudeltamaalta, Pirkanmaalta ja Hämeestä. Vastaajista 85 % asuu omakotitalossa ja loput rivitalossa. Suurin osa vastaajista (73 %) asuu yli 20 vuotta vanhassa talossa. Tämän ikäisissä rakennuksissa ei lähtökohtaisesti ole huomioitu radonin torjuntaa.

”Jos asuu radonriskialueella ja talo on yli 20 vuotta vanha eikä radonremonttia ole tehty, tutkimus kannattaa ehdottomasti tehdä ja mahdollinen ongelma korjata. Tällä voidaan pienentää radonin aiheuttamaa keuhkosyöpäriskiä”, vakuuttaa Jaana Honkonen Uponorilta.

Honkosen mukaan radon on ollut esillä viime vuosina entistä enemmän. Kyselyssä tiedusteltiin vastaajien kiinnostusta radonkaivojen avulla tehtävään remonttiin. Remontti herätti kiinnostusta ja vajaa viidennes vastaajista voisi harkita sijoittavansa remonttiin 5000–7000 euroa. Radonremontin on teettänyt 7 % vastanneista. Pääsääntöisesti radonremontin teettäneet ovat tyytyväisiä tehtyyn korjaukseen. Kiinnostus remontin teettämiseen on noussut hieman viime vuodesta.

”Asunnon radonpitoisuutta voidaan alentaa tehokkaasti ja kohtuullisin kustannuksin. Keinoja radonin poistamiseksi ovat esimerkiksi radonimuri, radonkaivo, vuotoreittien tiivistäminen ja ilmanvaihdon tehostaminen”, Honkonen sanoo.

Kysely toteutettiin loka–marraskuussa yhteistyössä Rakentaja.fi:n kanssa. Tutkimus kohdistettiin omakotitalo- ja rivitaloasukkaille ja kyselyyn vastanneita oli 1076. Tutkimus toteutettiin ensimmäisen kerran viime vuonna. Vastauksissa ei ole merkittäviä eroja vuosien välillä.

Lue lisää: Korjaus alentaa radonpitoisuutta jopa yli 90 %

STUK käynnisti radonkampanjan Kanta-Hämeessä     

Radonsaneeraus alentaa sisäilman radonpitoisuuden nopeasti

Uponorin tekemä tutkimus pientalojen radon-pitoisuuksista (PDF) 

 

Lue lisää

Katso kaikki