Pientaloissa on liikaa radonia

Uponorin teettämässä selvityksessä lähes kolmasosassa pientaloista löytyy liikaa radonia.

Korjaus alentaa radonpitoisuutta jopa yli 90 %

Stukin selvityksessä joka kolmannessa radonimurissa havaittiin haitallisen paljon jäätä.

Uponor: Joka neljännessä talossa liikaa radonia

Uponorin teettämän kyselyn perusteella toimet radonin ehkäisemiseksi ovat vielä vähäisiä.