Pasilan uudistuminen etenee

Helsingin kaupunki ja Senaatti-kiinteistöt ovat tehneet sopimuksen YIT:n kanssa Pasilan Trigoni-hankkeeseen.

Helsingin kaupunki ja Senaatti-kiinteistöt ovat tehneet sopimuksen YIT:n kanssa Pasilan Trigoni-hankkeeseen.

Sopimuksen mukaan YIT vastaa Pasilan tornialueen aloitusalueen suunnittelusta, kehittämisestä ja toteuttamisesta Helsinki High-rise -arkkitehtuuri- ja toteutuskilpailun voittaneen suunnitelmansa mukaisesti. Aloitusalueen toteuttamiseen sisältyy kahden tornin ja jalustan rakentaminen. Aloitusalueelle arvioidaan syntyvän noin 500 asuntoa, 300 hotellihuonetta ja 1 000 työpaikkaa.

Kokonaisuudessaan Trigoni-ehdotus sisältää yhdeksän tornitaloa kilpailun kolmella suunnittelualueella Pasilansillan eteläpuolella. Ehdotuksen ydin ovat Länsialueelle suunnitellut jalusta sekä viisi tornirakennusta, joista kaksi sijaitsee aloitusalueella.

YIT ja Helsingin kaupunki laativat Trigoni-ehdotuksen pohjalta asemakaavan koko Länsialueelle niin sanottuna kumppanuuskaavoituksena. Yhteinen tavoite on, että YIT toteuttaisi myös Länsialueen loppuosan aloitusalueen rakentamisen jälkeen tai osittain limittäin aloitusalueen rakentamisen kanssa. Aloitusalueen rakentaminen voi käynnistyä asemakaavoituksen vahvistuttua, arviolta vuosina 2020–2021.

”Kaupunkikehittäminen on YIT:n strategian ydin. Trigonissa yhdistyy asuminen, työskentely ja kauppa. Yhdessä erinomaisen sijainnin kanssa nämä luovat luovat uuteen Pasilaan erinomaiset edellytykset elävälle Helsingin toiselle keskustalle”, kuvailee Trigonin hankejohtaja Jouni Forsman YIT:ltä.

 

Kuvateksti: Trigoni, näkymä Veturipuistosta Länsialueelle. Havainnekuva: YIT yhteistyössä Arkkitehtitoimisto Lahdelma & Mahlamäki Oy:n kanssa. 

Lue lisää

Katso kaikki