Paratec Oy ja Sähköpare Oy ovat yhdistäneet voimansa

Turvallisuustekniikan ratkaisuja toimittava Paratec Oy ja sähköasennus– ja rakennusautomaatiopalveluja tuottava Sähköpare Oy perustivat heinäkuussa 2020 yhdessä Suomen Toimialajärjestelyt Oy:n kanssa uuden Paretec Group Oy:n.

Paretec Group Oy muodostaa valtakunnallisen sähköurakoinnin, kunnossapidon, rakennusautomaation ja turvallisuustekniikan toimijan tavoitteenaan kasvaa ja laajentaa toimintaansa ja palvelutarjontaansa myös jatkossa. Uuden konsernin kuluvan tilikauden liikevaihto on yli 15 miljoonaa euroa ja se työllistää yhteensä yli 130 henkilöä. Konsernilla on toimipaikat Helsingissä, Espoossa ja Oulussa.

Paratec Oy ja Sähköpare Oy jatkavat toimintaansa edelleen omina yksiköinään ja kaikki niiden työntekijät entisissä työtehtävissään. Paretec Groupin toimitusjohtajaksi on nimitetty Kai Myllykoski ja hän jatkaa myös Paratec Oy:n toimitusjohtajana.

Sähköpare Oy:n toimitusjohtajana jatkaa Jari Ellonen. Paratec Oy:n ja Sähköpare Oy:n aiemmat omistajat jatkavat myös Paretec Group Oy:n osakkaina ja päivittäisissä työtehtävissään.

– Yhtiöiden liiketoiminnat ja tarjoamat palvelut täydentävät ja tukevat erinomaisesti toisiaan ja meillä on lukuisia mahdollisuuksia tarjota yhdessä entistäkin kattavampia palvelukokonaisuuksia sähkö- ja turvajärjestelmäasennuksissa ja rakennusautomaatiossa, on sitten kyse urakoinnista tai huolto- ja kunnossapitopalveluista, Myllykoski sanoo.

Paretec Groupin hallituksen puheenjohtaja Jyrki Kiuru on vaikuttunut uuden konsernin ensimmäisten toimintakuukausien aikana siitä, millä aktiivisuudella koko organisaatiossa on työskennelty koronapandemiasta huolimatta, jaettu ristiin parhaita käytäntöjä, käynnistetty yhdessä päätettyjä kehityshankkeita ja miten sitoutuneesti kaikki asentajista työnjohtoon ja omistajiin asti ovat lähteneet toteuttamaan sovittuja asioita.

– Olemme toki vasta yhteisen matkamme alkutaipaleella, mutta minulla on vahva luottamus sille, että meillä on tässä konsernissa oikeat henkilöt ja asenneilmapiiri matkalla kohti päämääräämme olla yrittäjävetoinen kotimainen yritys, joka on asiakkaidensa, työntekijöidensä ja muiden yhteistyökumppaneidensa ykkösvalinta. Haluamme olla omalta osaltamme varmistamassa, että asiakkaillamme on käytössä toimivat ja turvalliset kiinteistöt, Kiuru sanoo.

Paratec Oy:n ja Sähköpare Oy:n yhdistyminen toteutettiin Suomen Toimialajärjestelyt Oy:n johdolla toimialajärjestelymallilla, joka mahdollistaa pk-yrityksille kasvuloikan yhdellä kertaa suurempaan kokoluokkaan, tukee ja antaa resursseja kannattavan kasvun jatkamiseksi, säilyttäen kuitenkin edelleen yhtiöiden yrittäjämäisen työskentelytavan sekä yrittäjien enemmistöomistuksen ja päätäntävallan uudessa konsernissa.

Lue lisää

Katso kaikki