Paikallinen sopiminen helpommaksi rakennusalalla

Uudet työehtosopimukset laajentavat mahdollisuuksia paikalliseen sopimiseen.

Rakennusalan sekä rakennusaine- ja betoniteollisuuden toimihenkilöiden uudet työehtosopimukset laajentavat ja joustavoittavat merkittävästi paikallisen sopimisen mahdollisuuksia muun muassa työkokeiluun, työaikapankkiin ja takaisinottovelvollisuuteen liittyen. Sopimukset ovat voimassa 1.2.2017–30.4.2018.

Rakennusalan työntekijöiden työehtosopimuksessa sovittu määräaikainen työkokeilu otettiin pääosin samanlaisena mukaan toimihenkilöidenkin sopimukseen. Enintään kuuden kuukauden mittainen työkokeilu on tarkoitettu ainoastaan ensimmäistä kertaa alalle tuleville henkilöille, joilla ei ole alan ammatillista koulutusta tai työkokemusta. Palkka työkokeilusta on vähintään 1250 euroa kuukaudessa. Työkokeilusta ja siihen liittyvästä menettelystä sovitaan yhdessä luottamushenkilön kanssa.

Aiempi joustovapaa muutettiin uuden sopimuksen myötä työaikapankiksi, johon liittyvistä menettelyistä sovitaan paikallisesti. Mikäli asiasta ei päästä paikalliseen sopimukseen, työaikapankkiin sovelletaan aiempaan malliin vuosilomalain menettelytapoja.

Rakennusalan toimihenkilöiden työehtosopimuksen mukaiseen, työvoimatarpeen tavanomaisesta vaihtelusta johtuvaan lomautus- ja irtisanomismahdollisuuteen ilman yt-neuvottelua liittyvät menettelytavat muuttuvat aikaisempaa joustavammiksi. Työvoiman tarpeen arvio henkilöstösuunnitelmassa voidaan jatkossa käsitellä luottamushenkilön tai muun henkilöstön edustajan puuttuessa suoraan kaikkien toimihenkilöiden kanssa.

Myös lopputilin maksamisesta voidaan sopia paikallisesti. Se voidaan vastedes maksaa työsuhteen päättymistä seuraavana, yrityksen vakiintuneena palkanmaksupäivänä. Toimihenkilön takaisinottovelvollisuutta koskevaa sopimismahdollisuutta laajennettiin siten, että siitä voidaan sopia sekä irtisanomisen yhteydessä, että myöhemmin irtisanomisajan kuluessa.

Työehtosopimusneuvotteluissa sovittiin niin ikään, että myös toimihenkilöiden osalta tullaan yhdessä edistämään korttimaailman yksinkertaistamista. Tavoitteena on alan pätevyyksien ilmeneminen yhdestä lähteestä tai yhdeltä kortilta. Lisäksi neuvottelutuloksessa perustettiin useita uusia työryhmiä, joista merkittävimpiin kuuluu työssä jaksamista ja tuottavuutta pohtiva työryhmä.

Kilpailukykysopimuksen ulkopuolella solmitut työehtosopimukset koskevat sekä talonrakennus-, maanrakennus-, asfaltti-, vedeneristys- ja maalausalalla työskenteleviä toimihenkilöitä, että rakennusaine- ja betoniteollisuuden toimihenkilöitä. Sopimuskauteen ei sisälly palkankorotuksia. Työehtosopimukset eivät niin ikään sisällä työajan pidennystä.

Lue lisää

Katso kaikki