Onko nyt hyvä hetki sijoittaa kodin energiatehokkuuteen?

Oikein suunnitelluilla, ajoitetuilla ja toteutetuilla korjauksilla ylläpidetään kiinteistön asumismukavuutta ja -terveyttä sekä arvoa.

Jussi Hirvonen. Kuva: SULPU/Mikko Arvinen

Taloudellinen epävarmuus on hillinnyt kotitalouksien investointihaluja ja myös kotien peruskorjaustahti on hidastunut. Oikein suunnitelluilla, ajoitetuilla ja toteutetuilla korjauksilla ylläpidetään kiinteistön asumismukavuutta ja -terveyttä sekä arvoa. Samalla on mahdollista parantaa energiatehokkuutta ja pienentää energiakustannuksia. Oma koti ja etenkin sen energiatehokkuuden parantaminen ovat hyvä sijoituskohde, kerrotaan Motivan tiedotteessa.

Investointi energiatehokkuuteen on satsaus, josta hyötyy niin korkean kuin matalankin suhdanteen aikoina. Erilaisten energiatehokkuutta parantavien toimenpiteiden kustannukset ovat alentuneet, mikä lyhentää takaisinmaksuaikaa. Remontit saa myös käyntiin aiempaan nopeammin.

– Pandemian aikana ja jälkeen markkinoilla oli pulaa teknologiatuotteista. Aurinkopaneeleita tai lämpöpumppuja joutui odottamaan jopa kuukausia, ja kuuma markkinatilanne näkyi sekä hinnoissa että asennusaikojen venymisenä. Nyt tilanne on kuitenkin parempi, ja laitteita ja palveluntoimittajia on saatavilla hyvin, asiantuntija Teemu Kettunen Motivasta arvioi tiedotteessa.

Muista hyödyntää avustuksia ja vähennyksiä

Markkinatilanteen rauhoittumisen vahvistaa Suomen Lämpöyhdistyksen toiminnanjohtaja Jussi Hirvonen tiedotteessa.

– Pumppuja ja asennuksia saa nopeallakin aikataululla ja hinnat ovat jonkin verran laskeneet, joten nyt on hyvä hetki investoida.

Öljylämmityksen vaihtajalle on vielä tarjolla ELY-keskuksen kautta haettavaa avustusta. Vaihtoehtona on myös hyödyntää kotitalousvähennystä vaihdosta aiheutuvista työkustannuksista.

– Se voi olla avustusta kannattavampikin, jos esimerkiksi siirrytään maalämpöön ja öljysäiliön poistosta kertyy paljon työkuluja. Hyvä myös muistaa, että monista muistakin energiatehokkuutta parantavista korjauksista voi saada kotitalousvähennyksen, Kettunen muistuttaa.

Hirvosen mielestä tarjolla olevat tuet on järkevä hyödyntää nyt. Hän kuitenkin muistuttaa, että esimerkiksi investointi maalämpöön tehdään useammaksi vuosikymmeneksi ja on taloudellisesti kannattava, riippumatta siitä saako hankkeeseen tukia vai ei.

Elinkaarikustannukset tärkeä mittari

Tilastokeskuksen lokakuun lopussa julkistaman kuluttajien luottamusindikaattorin mukaan vain joka seitsemäs kuluttaja suunnittelee kodin peruskorjaustoimia seuraavan vuoden aikana.

– Pientalojen ja taloyhtiöiden remontit näyttävät hiipuvan, mikä on huono uutinen niin rakennusten kunnon kuin energiankulutuksen ja ilmastovaikutusten vähentämiseen liittyvien tavoitteidenkin osalta. Hyvin suunniteltu, ajoitettu ja toteutettu uudistus voisi kuitenkin alentaa asumiskustannuksia heti valmistumisesta alkaen, Teemu Kettunen harmittelee tiedotteessa.

Remonteista ja uudistuksista kannattaa tehdä takaisinmaksuaikaa kattavampi arvio kiinteistön käyttökustannuksiin, arvoon ja tuleviin korjaus- ja investointitarpeisiin. Esimerkiksi taloyhtiöissä merkittävästi energiakustannuksia alentava korjaus voi heti alentaa osakkaiden kokonaisvastiketta, vaikka taloyhtiön lainaa maksetaankin yli vuosikymmenkin eteenpäin.

Säästöjäkin kertyy sitä enemmän, mitä pitkäikäisemmästä uudistuksesta tai korjauksesta on kysymys.

 – Aurinkosähköjärjestelmä on useimmissa tapauksissa hyvä esimerkki elinkaaritaloudellisesta investoinnista. Järjestelmä asennetaan jopa 30 vuodeksi, joten esimerkiksi kymmenen vuoden takaisinmaksuajalla investointi voi palautua tuottoina useamman kerran, Kettunen toteaa tiedotteessa.

Energiansäästöä kannatetaan, mutta toimeen on vaikea tarttua

Motiva selvitti suomalaisten näkemyksiä energiatehokkuusinvestointien sopivasta takaisinmaksuajasta osana energia-asenteita liittyvää kyselytutkimusta.  Kaksi vastaajaa kolmesta pitää energian säästämistä tärkeänä.

Energiaa säästävien investointien osalta yli neljännes arvioi, etteivät omat tiedot ja taidot riitä energiakorjausten tai laitteiden hankkimiseen. Lähes yhtä moni pitää energiansäästöä arjessa liian työläänä, vaikka se olisi taloudenpidon kannalta järkevääkin.

Taloyhtiössä alle kolmen vuoden takaisinmaksuajan hyväksyisi joka neljäs, alle viisi vuotta sopisi 28 prosentille ja alle kymmenen vuotta 30 prosentille. Pientalossa asuvat hyväksyvät hieman useammin pidemmät takaisinmaksuajat. 37 prosenttia vastaajista pitäisi sopivana takaisinmaksuaikana alle viisi vuotta ja 36 prosenttia alle kymmenen vuotta.

Takaisinmaksuaika ei kuitenkaan ole kaikkien mielestä tärkein kriteeri. Energiaremontin hyväksyisi seitsemän prosenttia pientaloasukkaista ja peräti 14 prosenttia taloyhtiössä asuvista, vaikka investointi ei koskaan maksaisi itseään takaisin.

Lue lisää

Katso kaikki