Öljylämmityksestä uusiutuvaan lämmitysöljyyn – Valtioneuvosto julkaisi periaatepäätöksen fossiilisesta lämmitysöljystä luopumisesta

Valtioneuvoston periaatepäätös fossiilisesta lämmitysöljystä luopumisesta puhutti huhtikuussa Lämmitystekniikkapäivillä. Elinkeinoministerin erityisavustajan Teemu Hartikaisen mukaan lähtökohtaisesti on tarkoitus vain muuttaa öljylämmityslaitteistot käymään uusiutuvalla lämmitysöljyllä.

Teemu Hartikainen (vas.) ja Arto Hannula Lämmitystekniikkapäivillä 18.4.2024. Kuva: Piritta Vainio

Teemu Hartikainen puhui huhtikuussa Lämmitystekniikkapäivillä valtioneuvoston periaatepäätöksestä: fossiilisesta lämmitysöljystä luopumisesta. Hartikainen työskentelee elinkeinoministerin erityisavustajana. 

– Lähtökohtaisesti muutetaan vain öljylämmityslaitteistot käymään uusiutuvalla lämmitysöljyllä. Tosin siihen saa kylkeen laittaa lämpöpumppuja ja ilmalämpöpumppuja kuinka paljon vain. Mutta haemme huoltovarmuutta ja tehotasetta kylmiin pakkaspäiviin sillä, että on muitakin kuin sähköpohjaisia lämmitysmuotoja. Se oli tässä ydinajatus, ja päätöshän oli hyvin pitkälti jo olemassa. Ei sinne oikeastaan tullut muita muutoksia kuin että öljylämmitys käännettiin monessa kohtaa lämmitysöljyksi, Hartikainen sanoi.

Lämmitystekniikkapäiviä järjestävän Lämmitysenergiayhdistyksen (LEY) toiminnanjohtaja Arto Hannula nosti esiin sen, ettei siirtymä fossiilisesta uusiutuvaan polttoaineeseen juuri vaadi muutoksia öljylämmityslaitteistoihin.

– Suurinta osaa polttimista pystyy käyttämään jo sellaisenaan. Joihinkin polttimiin joudutaan tekemään pieniä säätötoimia tai vaihtamaan esimerkiksi liekintunnistin. Tietyissä tilanteissa säiliö suositellaan puhdistettavaksi ennen kuin sinne laitetaan uusiutuvaa, Hannula sanoi.

Avustuksesta luovutaan

Myös avustus pientalon öljylämmityksestä luopumiseksi puhutti Lämmitystekniikkapäivillä. Ympärivuotisessa asuinkäytössä olevien pientalojen omistajille on tarjolla valtionavustusta öljylämmitysjärjestelmän poistamiseen ja korvaamiseen muilla lämmitysmuodoilla. Avustuksen määrä on 4 000 euroa, kun öljylämmityksestä siirrytään maalämpöpumppuun, ilma-vesilämpöpumppuun tai kaukolämpöön. 2 500 euron avustusta saa muihin lämmitysjärjestelmiin siirtymisestä. 

Avustusta ei myönnetä, jos uusi rakennuskohtainen lämmitysjärjestelmä käyttää fossiilisia polttoaineita. Avustusta ei myöskään voida myöntää, jos uusi lämmitysjärjestelmä perustuu biokaasuun tai bioöljyyn. Tämä perustellaan sillä, ettei biokaasu- tai bioöljysopimus takaa, että polttoaineena ei käytettäisi fossiilista polttoainetta. Tuen voi saada, kun luopuu öljylämmityksestä kokonaan.

Avustusta kutsuttiin Lämmitystekniikkapäivillä useita kertoja ”tapporahaksi”. Hartikaisen mielestä avustuksen idea oli ”muuten ihan kiva”, mutta öljylämmityslaitteistojen tuhoamista hän ei pitänyt järkevänä. 

– Nehän antavat huoltovarmuutta ja tasoittavat tehopiikkejä kovilla pakkasilla, hän sanoi. 

Avustus poistuu, mutta jäljellä oleva raha käytetään loppuun.

Vero-ohjausta ja porkkanaa?

Periaatepäätöksen mukaan lämmityspolttoaineiden yleisiä verotasoja tarkastellaan taakanjakosektorin vero-ohjauksen lisäämiseksi. Lämmitystekniikkapäivien yleisöstä nostettiinkin esille uusiutuvan ja fossiilisen polttoaineen hinta: jos se olisi sama, hinta ohjaisi kuluttajaa valitsemaan uusiutuvan.

LEY:n viestintäkoordinaattori Toni Degerlund kysyi Hartikaiselta, voitaisiinko uusiutuvan polttoaineen käyttöön ohjata varsinkin kotitalouksia myös jonkinlaisella ”porkkanalla”. Hän mainitsi, että monet isommat yritykset ovat kyllä jo lähtökohtaisestikin päättäneet käyttää uusiutuvaa lämmitysöljyä.

– Se on jälleen sellainen ideoitava asia, jota voi esittää meille päin, Hartikainen vastasi.

Tapahtuman yleisössä Motivan sivuille kaivattiin hiilidioksidilaskuria, joka vertailisi uusiutuvan ja fossiilisen lämmitysöljyn päästöjä. Hannula nosti esiin näkökulman hiilidioksidilaskennasta: jos pientalot siirtyisivät käyttämään uusiutuvaa polttoainetta, niiden lämmityksen hiilidioksidipäästöt putoaisivat merkittävästi. 

Hannula kysyi Hartikaiselta, voisiko fossiilista öljyä käyttää hybridijärjestelmässä: esimerkiksi niin, että lämpöpumppu tuottaa energiasta 80 prosenttia, ja öljykattila on käytössä vain kovilla pakkasilla. 

– Onko silloinkin niin, että fossiilista ei enää voi käyttää lämmitykseen, vaan pitää vaihtaa uusiutuvaan? Hannula kysyi. 

– Tämä on jälleen kohta, joka täytyy alan kanssa katsoa, Hartikainen vastasi ja muistutti, ettei valtiovalta voi ainakaan tässä vaiheessa estää fossiilisen öljyn myymistä:

– Yhtiöt saavat edelleenkin sitä myydä, ja asiakkaat saavat sitä tilata. On edelleenkin kuluttajan oma valinta, mitä sinne laittaa.

Arto Hannula (vas.) ja Toni Degerlund. Kuva: Piritta Vainio

Lue lisää

Katso kaikki