Ohje uima-allastilojen kosteusrasitettujen betonirakenteiden kuntotutkimusten tilaajalle

Ohje selventää, mitä kuntotutkimusten tilaamisessa tulee ottaa huomioon, jotta uima-allasrakenteiden korjaukset voidaan mitoittaa taloudellisten ja teknisten resurssien kannalta optimaalisesti.

Uima-allastilojen kosteusrasitettujen betonirakenteiden kuntotutkimusten tilaajan ohje on julkaistu Betoniyhdistyksen verkkosivuilla sijaitsevassa sähköisessä kirjastossa.

Vahasen asiantuntijan kirjoittama ohje selventää, mitä kuntotutkimusten tilaamisessa tulee ottaa huomioon, jotta uima-allasrakenteiden korjaukset voidaan mitoittaa taloudellisten ja teknisten resurssien kannalta optimaalisesti.

Opetus- ja kulttuuriministeriön rahoittaman ja Betoniyhdistyksen julkaiseman ohjeen kirjoitti Vahanen Rakennusfysiikka Oy:n korjausrakentamisen asiantuntija insinööri (YAMK) Jussi Ritola. Ohjeen periaatteet ja ratkaisut perustuvat Ritolan laatimaan ylemmän ammattikorkeakoulututkinnon opinnäytetyöhön sekä opinnäytetyössä käytettyyn lähdemateriaaliin.

Uimahallien ja kylpylöiden laajuudeltaan ja laadultaan oikeanlaisten kuntotutkimusten tilaaminen on korjausrakentamiseen liittyvää erityisosaamista, jolla on suuri merkitys rakennuksen ja rakenteiden elinkaaren taloudellisen ja teknisen hallinnan osalta, Ritola kirjoittaa ohjeen alkusanoissa.

– Kosteusrasitettujen kohteiden kuntotutkimusten tilaamiseen, tutkimusten tehtäväsisällön määrittelyyn tai tutkimuksen sisältämien näytemäärien laskemiseen ei ole aiemmin ollut riittävää ohjeistusta, mikä on vaikeuttanut kuntotutkimuksen tilaamista ja niiden sisällön ja laajuuden määrittämistä, Ritola sanoo.

– Riittävän ohjeistuksen puuttuessa tutkimukseen sisältyviä laboratoriokokeita ei aina ole määritelty, mikä on mahdollistanut laadukkaan lopputuloksen kannalta liian suppeat tutkimukset. Tällöin tutkimusten kokonaisluotettavuus kärsii ja kuntotutkimuksen perusteella suositeltavat jatkotoimenpiteet ovat helposti yli- tai alimitoitettuja.

– Tilaajan ohjeen on tarkoitus selventää kiinteistöjen operaattoreille, mitä roiskevesialueella tehtävien kuntotutkimusten tilaamisessa tulee ottaa huomioon ja mikä on riittävä tutkimuslaajuus, jotta uima-allasrakenteiden korjaukset voidaan mitoittaa taloudellisten ja teknisten resurssien kannalta optimaalisesti.

– Valmistunut ohje on yksi monista tilaajan ohjeista, joiden laadintaan Vahanen Rakennusfysiikka on viimevuosina osallistunut, sanoo Vahanen Rakennusfysiikka Oy:n toimitusjohtaja Pekka Laamanen.

– Asiantuntijamme ovat olleet tekijöinä mukana muun muassa betonijulkisivujen ja parvekkeiden kuntotutkimusten, rakennuksen kosteus- ja sisäilmateknisten kuntotutkimusten sekä haitta-ainetutkimusten tilaajan ohjeiden laatimisessa. Tämän uuden tilaajan ohjeen tarkoituksena on helpottaa työn tilaamista ja toisaalta yhtenäistää kuntotutkimuksissa allastilojen betonirakenteista otettavaa näytteenottomäärää ja tutkimusten yleistä laatua.

Ohjeen kirjoitushanketta ohjasivat Heikki Immonen (Ardex Oy), Pekka Laamanen (Vahanen Rakennusfysiikka Oy), Jukka Maja (UKTY ry), Hannu Pyy (Vahanen Rakennusfysiikka Oy), Jarkko Rantamäki (AVI), Timo Rautanen (Saint-Gobain Weber Oy), Janne Rikala (Laattapiste Oy) ja Sami Vuorikoski (Mapei Oy).

Lue lisää

Katso kaikki