NREP voitti toimitila- ja palvelukorttelin suunnitteluvarauksen Vantaalle

Pohjoismainen kiinteistösijoittaja- ja kehittäjä NREP on voittanut Vantaan kaupungin tonttikilpailun Markkatien korttelin kehittämisestä Huberilan uudisalueella.

Pohjoismainen kiinteistösijoittaja- ja kehittäjä NREP on voittanut Vantaan kaupungin tonttikilpailun Markkatien korttelin kehittämisestä Huberilan uudisalueella.

Tontille suunnitellaan hotellia, toimistorakennusta sekä pysäköintilaitosta. Lisäksi yhtiö suunnittelee asuinkorttelia ja kivijalkaliiketiloja omistamalleen naapuritontille.

Markkatien kortteli sijoittuu kaupunkikuvallisesti näkyvälle paikalle Lentoasemantien ja Tikkurilantien risteykseen, alle puoli kilometriä Aviapoliksen juna-asemalta. Hankekokonaisuus on NREP:n omistaman naapuritontin kanssa yhteensä jopa 35 000 neliömetriä.

NREP:n tavoitteena on kehittää Markkatien kortteliin arkkitehtonisesti kiinnostava ja monipuolinen toimitila- ja palvelukokonaisuus, joka palvelee alueen työntekijöitä, vierailijoita ja asukkaita.

”Olemme jo nyt merkittävä sijoittaja Aviapoliksen alueella, ja meille on tärkeää jatkaa elävän kaupunkiympäristön kehittämistä alueelle läheisessä yhteistyössä Vantaan kaupungin kanssa”, kertoo NREP:n johtaja Joonas Lemström.

”Suunnitteluvarauksen saajaksi ehdotettavan NREP:n ehdotus pitää sisällään kaupungille tärkeitä ratkaisuja alueen elinvoimaan, kaupunkitilaan ja hiilineutraalisuuteen liittyen. Tältä pohjalta on erinomaista jatkaa yhteistyötä”, kertoo Vantaan kaupungin kiinteistöjohtaja Antti Kari.

Tonttikilpailun valintaperusteissa painotettiin muun muassa alueelle kehitettäviä palveluita, ympäristöystävällisyyttä sekä vaikutusta alueen kaupunkikuvaan. NREP:n hankesuunnitelmassa on panostettu laadukkaaseen arkkitehtuuriin, toimivaan palvelukokonaisuuteen ja hiilineutraaleihin ratkaisuihin. Hankkeen pääsuunnittelijana toimi Avarrus Arkkitehdit.

Rakennusten julkisivuissa tuodaan esiin alueen teollisuuteen pohjautuvaa historiaa käyttämällä tiiltä, lasia ja metallia. Kortteliin kehitetään vehreitä korttelipihoja aktiviteetti- ja oleskelupaikkoineen sekä muita monipuolisia yhteistiloja. Naapuriin rakennettavan asuinkorttelin kivijalkaliiketilat täydentävät korttelin palvelutarjontaa ja elävöittävät kaupunkikuvaa.

NREP:n tavoitteena on hakea korttelille yhteistyössä kaupungin kanssa koko hankkeen mahdollistava asemakaavamuutos ja aloittaa rakentaminen niin pian kuin mahdollista kaavan vahvistuttua.

Lue lisää

Katso kaikki