Nollapäästöinen lämmitys asumisoikeustaloihin Vihdissä

TA-Yhtiöt painottaa maalämpöä alueille, joilla ei ole suurten kaukolämpöyhtiöiden operoimaa yhteistuotantoa.

TA-Yhtiöt muuttaa Vihdin Nummelassa sijaitsevan asumisoikeuskohteensa lämmitysmuodon kaukolämmöstä maalämpöön. Maalämmön lisäksi kiinteistöön asennetaan sähköä tuottavia aurinkopaneeleita.

Maalämpöjärjestelmän avulla ostoenergian kulutusta voidaan laskea jopa 70 %. Maalämmössä kaksi kolmasosaa energiasta saadaan maaperästä ja kolmasosa ostetaan. Vihdin Pläkkisepäntie 1:n asumisoikeuskohteessa 30 %:n osuus tuotetaan rakennusten katoille asennettavilla aurinkopaneeleilla sekä tuulivoimalla. Näin ollen kiinteistön lämmityksestä ei aiheudu lainkaan suoria hiilidioksidipäästöjä.

Lämmitysmuodon muutosta ollaan parhaillaan toteuttamassa ja asukkailta saatu palaute on ollut positiivista.

TA-Yhtiöiden omistuksessa olevista asuinkiinteistöistä noin 20 on jo siirretty maalämmön piiriin. Ensimmäinen kohde siirrettiin maalämpöön lähes kymmenen vuotta sitten. Vihdin Pläkkisepäntie 1:n asumisoikeuskohde on kuitenkin ensimmäinen, jossa käytetään myös aurinko- ja tuulivoimaa.

TA-Yhtiöt painottaa maalämpöä alueille, joilla ei ole suurten kaukolämpöyhtiöiden operoimaa yhteistuotantoa.

”Huomioimme tämän, kun valitsemme maalämmöllä toteutettavia kohteita. Haluamme olla yhteistuotannon piirissä silloin kun se on mahdollista ja kustannuksiltaan järkevää”, kertoo kehitysinsinööri Jaakko Sorvari TA-Yhtiöistä.

Lue lisää

Katso kaikki