Naantalin uusi monipolttoainevoimalaitos saavutti harjakorkeuden

Sähköä ja lämpöä tuottavan uuden voimalaitoksen keskeisiä tavoitteita on lisätä uusiutuvan energian käyttöä. Hanke on Suomen ensimmäinen allianssimallilla toteutettu teollisuuden rakennushanke.

Turun Seudun Energiantuotanto Oy:n (TSE) allianssimallilla rakennettava CHP-voimalaitos korvaa osittain Naantalin vanhan noin 50 vuotta käytössä olleen hiilivoimalaitoksen.

Rakennustyöt ovat edenneet Naantalissa suunnitellusti. Turbiinilaitoksen ja yhteisten laitteiden rakennusten katto- ja seinäelementit on lähes kokonaan asennettu ja harjakorkeus on saavutettu.

Töitä tehdään jo kaikissa kerroksissa. Polttoaineen käsittelyalueella seulomon, A-ladon, vastaanotto-rakennuksen ja autovaa’an betonirakenteet ovat valmistuneet. Työn alla on hiilisiilon ja -seulomon betonirakennetyöt. Myös olemassa olevaan voimalaitokseen liittyvät työt ovat alkaneet. Päivittäinen työntekijävahvuus työmaalla on keskimäärin 170 henkilöä.

Rakennustöistä vastaa allianssiryhmittymä POLTE, johon kuuluu TSE:n lisäksi A-Insinöörit, Insinööritoimisto AX-LVI ja YIT. Hankkeen toteutusvaihe päättyy voimalaitoksen valmistumiseen vuonna 2017, mistä jatkuu takuuvaihe vuoteen 2019 saakka. Hanke on Suomen ensimmäinen allianssimallilla toteutettu teollisuuden rakennushanke. Tähän mennessä allianssimallia on hyödynnetty lähinnä muutamissa julkisissa infrahankkeissa sekä koulu- ja sairaalahankkeissa.

”Yhteistyö on sujunut erittäin hyvin ja allianssi on osoittautunut käytännössä hyväksi tavaksi toimia. Hankkeen ”big roomissa” työmaatoimiston keskiössä on tehty noin 100 kustannuksiin, aikatauluun, turvallisuuteen, laatuun tai ympäristöön myönteisesti vaikuttavaa ideaa tai innovaatiota. Allianssi toteutusmuotona mahdollistaa rakennusalan pysähtyneen tuottavuuden ja parjatun laadun paranemisen, kun osapuolet yhdessä sitoutuvat tavoittelemaan erinomaisia tuloksia. Toiminnallisten tavoitteiden on todettu toteutuvan alliansseissa perinteistä mallia paremmin”, kertoo liiketoimintaryhmän johtaja

Jouni Forsman YIT:ltä.

”Mielestäni työmaan ilmapiiri on ollut hyvä, ja uusista ideoista on voitu keskustella avoimesti koko rakentamisen ajan. Myös siisteys ja työturvallisuus ovat olleet hyvällä tasolla”, sanoo TSE:n toimitusjohtaja Tapani Bastman.

Uudessa CHP-voimalaitoksessa käytetään alan viimeisintä tekniikkaa. Laitoksen biopolttoaineosuus on käynnistysvaiheessa 40 prosenttia ja tavoitteena on nostaa se myöhemmin 60–70 prosenttiin. Voimalaitoksen investointikustannus on 260 miljoonaa euroa. TSE:n suurimmat omistajat ovat Fortum (49,5 %) ja Turku Energia (39,5 %), joiden lisäksi paikallisia omistajia ovat myös Raision (5 %), Naantalin (3 %) ja Kaarinan (3 %) kaupungit.

 

Lue lisää

Katso kaikki