Motiva selvitti: Asuinrakennusten energiatodistusten hinnat liki ennallaan

Asuinrakennusten energiatodistusten hinnat ovat olleet viime vuosien ajan lähes samalla tasolla kuin vuonna 2017, jolloin Motiva edellisen kerran selvitti todistusten hintatasoa. Muutosta on tapahtunut vain hieman, mutta erot matalimman ja korkeimman hinnan välillä ovat kasvaneet.

Talotekniikka-lehti

Uudispientalon energiatodistus maksaa keskimäärin 290 euroa, olemassa olevan pientalon energiatodistuksen saa noin 350 eurolla. Nousua aiempaan verrattuna oli 10–20 euroa. 

Uudisrivitalon energiatodistus maksaa keskimäärin 450 euroa ja olemassa olevan keskimäärin 510 euroa. Uudiskerrostalon energiatodistus on keskimäärin 860 euroa ja olemassa olevan keskimäärin 650 euroa.

Isommat asuinrakennukset olivat nyt toista kertaa mukana selvityksessä. Vuoteen 2017 verrattuna rivitalojen energiatodistusten hinnat ovat nousseet hieman, mutta kerrostalojen energiatodistusten hinta on pysynyt liki ennallaan. 

Hintatiedot kysyttiin energiatodistusten laatijoilta kokonaishinta-arviona sisältäen arvonlisäveron. Tästä syystä hinta saattaa vaihdella sen mukaan laskutetaanko esimerkiksi matkakustannukset erikseen. Kerros- ja rivitaloissa hintaan vaikuttaa myös kohteen koko ja rakennusten määrä.

Myös kytkeminen muun selvityksen yhteyteen (esim. kuntotarkastus) voi vaikuttaa energiatodistuksen hintaan. Laatimiseen käytettävään aikaan sisältyvään olemassa olevan rakennuksen havainnointiin käytettiin yleensä tunnin verran. Pientaloissa yleisin havainnointiaika oli 1–2 tuntia, joka oli hieman enemmän kuin kerros- tai rivitaloissa. 

Energiatodistusten toimenpide-ehdotukset 

Olennainen osa olemassa olevan rakennuksen energiatodistusta ovat toimenpide-ehdotukset, joiden avulla rakennuksen energiatehokkuutta ja siten E-lukua voidaan parantaa. Toimenpide-ehdotuksia annetaan myös rakennuksen käyttöön ja kunnossapitoon liittyen. 

E-luvun parantamiseksi ehdotettiin yleisimmin pien- ja rivitaloissa yläpohjan lisäeristämistä, lämmitysmuodon sekä ikkunoiden ja ovien vaihtoa, ilmalämpöpumpun asentamista ja ilmanvaihdon energiatehokkuuden parantamista.

Kerrostaloissa E-luvun parantamiseksi ehdotettiin yleisimmin ikkunoiden ja ovien vaihtoa, poistoilmalämpöpumppua, lämmitysmuodon vaihtamista ja ilmanvaihdon energiatehokkuuden parantamista. 

Kunnossapitoon liittyen ehdotettiin lämmitysjärjestelmän säätämistä, ilmanvaihdon toiminnan parantamista sekä huoltoa ja säätöä, huonelämpötilojen muutosta ja ikkunoiden ja ovien tiivistämistä. 

Taustatietoja kyselystä 

Energiatodistusten hintakysely toteutettiin 18.3.–1.4.2021 ja siihen vastasi yhteensä 87 energiatodistusten laatijaa. Energiatodistusrekisterissä oli vuoden 2020 lopussa 1008 rekisteröitynyttä energiatodistuksen laatijaa, joista noin 350 toimii aktiivisesti (laatii enemmän kuin 15 todistusta vuodessa).

Laatijoista 100 eniten energiatodistuksia tehnyttä laatijaa olivat tehneet vuonna 2020 kaikista todistuksista noin 68 prosenttia.  

Kyselyyn vastanneet laatijat olivat laatineet yhteensä noin 3 100 uudiskohteen ja 8 800 olemassa olevan kohteen energiatodistusta. Energiatodistusrekisterissä on uudiskohteiden energiatodistuksia noin 68 000 ja olemassa olevien kohteiden todistuksia noin 84 000 kappaletta.

Kyselyn piirissä oli siis noin 4,5 prosenttia uudisrakennuksista ja 10,5 prosenttia olemassa olevista rakennuksista, joilla on voimassa oleva energiatodistus. 

Energiatodistus uudisrakennuksille ja olemassa oleville rakennuksille 
myynnin ja vuokrauksen yhteydessä 

Energiatodistus tarvitaan uusille rakennuksille rakennuslupaa haettaessa ja olemassa olevan rakennuksen tai sen tilojen tai huoneistojen myynnin tai vuokrauksen yhteydessä. Todistus on oltava nähtävillä myytävien tai vuokrattavien rakennusten tai tilojen näytöissä ja se on annettava ostajalle ja vuokralaiselle.

Rakennuksen energialuokka (A–G) tulee myös esittää myynti- ja vuokrausilmoituksessa, energialuokan alaviite (2013 tai 2018) kertoo sen, minkä säännösten mukaan energiatodistus on laadittu. Todistuksen laatii pätevöitynyt energiatodistuksen laatija Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus ARAn ylläpitämässä Energiatodistusrekisterissä (www.energiatodistusrekisteri.fi). 

Energiatodistus antaa mahdollisuuden vertailla rakennuksia: ostaja tai vuokraaja saa energiankulutuksesta tietoa, joka ei ole riippuvainen talon nykyisistä käyttäjistä, vaan perustuu rakennuksen ominaisuuksiin. Energiatodistus sisältää myös tiedon rakennuksen sen hetkisten käyttäjien toteutuneesta ostoenergiankulutuksesta. 

 

Lue lisää

Katso kaikki