Moduulirakentaminen tuo murroksen rakennusteollisuuteen

Moduulirakentaminen säästää ympäristöä, materiaaleja ja rakentamiseen kuluvaa aikaa. Sisco Oyj rakentaa tehtaallaan huoneistomoduuleita, joista työmaalla kootaan erillis-, rivi-, luhti- ja kerrostaloja.

Teksti, kuvat ja videon kuvaus ja editointi: Piritta Porthan

Sisco Oyj:n Vantaan Hakkilassa sijaitsevassa tehdashallissa talonvalmistuksen ammattilaiset rakentavat puisia tilaelementtejä, moduuleita. Esimerkiksi kylpyhuoneesta, saunasta ja keittiöstä koostuu yksi moduuli, joka nostetaan tilaelementin sisälle. Kokonaisuudesta muodostuu valmis huoneistomoduuli. Työmaille Siscon tehtaalta lähtee viikossa jopa 12 moduulia, joista työmaalla kootaan valmiita erillis-, rivi-, luhti- ja kerrostaloja.

Rakentamisen siirtyminen työmailta tehdashalleihin tuo rakennusteollisuuteen ison murroksen. Moduulirakentaminen lyhentää työmaiden läpimenoaikaa sekä pienentää virheiden ja materiaalihukan määrää. Kun työmaalla vietetty aika minimoituu, myös jätekustannukset ja ympäristöä kuormittava ulkotyö vähenee. Tehtaalla teollisesti vakioitujen tuotteiden rakentamisessa laadun ja tehokkuuden seuraaminen on myös helpompaa ja säästä riippumatonta.

”Moduulirakentaminen on hyvin erilaista kuin rakentaminen paikoillaan tai suurelementeistä”, kertoo Sisco Oyj:n toimitusjohtaja Tero Salo. ”Materiaaleihin ja työhön syntyy aikamoisia säästöjä, kun esimerkiksi LVIS-töistä noin 80 prosenttia tehdään tehtaassa.”

Moduulit kootaan kuin legopalikat

Moduulirakentamisessa kokonaiset huonetilat siis rakennetaan tehtaalla valmiiksi ja kuljetaan säältä suojattuna työmaalle, jossa ne kootaan kuin legopalikat. Taloja voidaan tehdä perinteistä työmaarakentamista enemmän ja nopeammin, työmaalla talo voi moduulirakentamisen avulla nousta jopa tunneissa. Talotekniikkapuolellakin moduulirakentaminen muuttaa Salon mukaan totuttua urakointimallia.

”Työmaalla tehtävä urakointi pienenee, se ei välttämättä ole enää edes urakka vaan vain tuntityökytkentöjä. Työmaalle jäävät aluekaapeloinnit, putkitukset ja tilaelementtien kytkennät, kaikki muu tehdään tehtaalla”, Salo sanoo.

Siscon mukaan moduuliajattelu paitsi nopeuttaa rakentamista, myös muuttaa sitä laadukkaammaksi ja monimuotoisemmaksi. Valmistustapa on tuonut Siscolla muutoksia myös suunnitteluprosessiin: moduulirakentamisen suunnittelussa erilliset osaprojektit ovat vaihtuneet työskentelytapaan, jossa rakentamisen ammattilaiset tekevät suunnittelussa alusta asti yhteistyötä.

Tehokkaan yhteissuunnittelun on Siscolla huomattu takaavan onnistuneita ja aikataulussaan toteutuneita projekteja, joiden tuloksena on syntynyt moderneja ja viihtyisiä koteja.

Legopalikkamaisesta kokoamistavasta huolimatta moduuleita ei nykytekniikalla voi kovin ketterästi myöhemmin vaihtaa. Mutta kun rakennustekniikat kehittyvät, tulevaisuudessa voisi mahdollistua sellainenkin visio, jossa moduuleita vaikkapa 10-20 vuoden päästä vaihdettaisiin uusiin.

”Nykytekniikalla vaihtaminen ei käytännössä ainakaan kovin helposti onnistu, muun muassa seinät ovat kantavia. Mutta jos liitostekniikka kehittyy ja ajattelumaailmaa muutetaan, vaihtaminen voisi tulevaisuudessa olla mahdollista. Rakentaminen pitäisi kuitenkin ajatella kokonaan uudestaan. Runkorakenne täytyisi tehdä erikseen ja moduulit työntää runkoon sisälle.”

Puurakentaminen nousussa

Lähiaikoina nousevat ensimmäiset Siscon modulaariset massiivipuiset puukerrostalot. Siscolla kaikki talot rakennetaan puusta, ja puurakentaminen on Siscon mukaan nousemassa renessanssi-ilmiönä uudelleen pinnalle. Tehdasvalmisteisten märkätila- ja huoneistomoduulien nouseva menekki povaa Siscon mukaan tulevaisuuden suuntaa nimenomaan puukerrostaloihin. Myös urbaanin kaupunkirakentamisen suhteen puukerrostaloissa piilee Siscon mukaan suuri potentiaali, kun puurakenteet tulevat tavallisten kerrostalojen osaksi.

Sisco Oyj:n huoneistomoduuleista kokoamaan pohjaan arkkitehti lisää esimerkiksi värejä, parveke-, terassi-, uloke-, lasi- tai muita arkkitehtuurisia ratkaisuja. Talojen julkisivuista voi tehdä yhtä yksilöllisiä kuin betonikerrostaloistakin.

”Tilaelementit yhdistetään usein tylsännäköiseen parakkiasumiseen, mitä se ei todellakaan ole”, Salo sanoo. ”Jämähtäneet mielikuvat ovat usein isoin ongelmakin tässä, kun tilaelementtejä luullaan merikonteiksi. Myös betonikerrostalot ovat sisältä hyvin samanlaisia, arkkitehtuuri tuodaan sinne ulkopuolelle. Samalla lailla se tehdään tässäkin. Taloa pystytään hyvin vapaasti muuttamaan ulkopuolelta esimerkiksi parvekkeilla ja erilaisilla materiaaleilla.”

Puu- ja etenkin moduulirakentaminen antaa Siscon mukaan hyvät valmiudet kumppanuusverkon kehittämiselle. Kun tuotekehitys, arkkitehtuuri ja teollinen rakentaminen liitetään yhteen, alalle syntyy kasvuedellytyksiä. Siscon kunnianhimoinen pyrkimys on olla mukana kasvattamassa puukerrostalojen osuus Suomessa viidessä vuodessa 3–4 prosentista kymmeneen prosenttiin.

Sisco käyttää puutaloissaan Kerto LVL -puulevyä, jolloin puutalojen seiniin ei tarvita höyrysulkumuovia. Kerto LVL toimii kosteussulkuna ja tasaa kosteutta eri vuodenaikoina, mikä pienentää hiilijalanjälkeä ja lisää asumismukavuutta miellyttävämmän sisäilman ansiosta. Kerto LVL -levyjä Siscolle toimittaa yrityksen merkittävin kumppani, Metsä Wood. Muut Siscon alihankkijat jalostavat levyt puolivalmisteiksi, joita Sisco sitten käyttää moduuliensa valmistamiseen. Kerto LVL sopii rakentamisessa lähes kaikkeen, minkä osoittaa Sisco-yhtiöiden kiihkeä kasvu.

Moduulirakentaminen lisääntyy pikkuhiljaa

Laivarakentamisessa moduulirakentamista on käytetty jo kauan, ja laivoissa rakennustapa onkin Salon mukaan jo paljon pidemmällä.

”Laivahan tehdään telakalla eli tavallaan tehtaassa. Ja koska laiva valmistetaan metallista ja hitsataan, sen rakentamiseen sopivat hyvin esivalmistetut tuotteet. Kuten esimerkiksi hytit, jotka nostetaan valmiina tilaelementteinä laivan sisälle. Laivoissa on paljon identtisiä tiloja, joita on tehokkaampaa tehdä tilaelementteinä”, Salo sanoo.

Rakennustapana moduulirakentaminen yleistyy myös talonvalmistuksessa, mutta melko hitaasti.

”Rakennusala ei ole oikeasti kehittynyt 50 vuoteen juuri mihinkään suuntaan. Asiat on totuttu tekemään tietyillä tavoilla, eikä sitä kovin herkästi lähdetä muuttamaan. On kehitetty tietty tapa rakentaa, ja totutun tavan mukaan toimimisen muuttaminen vie aikaa. Uusia innovaatioita otetaan sitten mukaan vähän hitaammin.”

Salo uskoo kuitenkin, että tilaelementti tulee vielä ehkä osaksi kaikkea rakentamista. Moduulirakentamisen alalla on Suomessa jo useita toimijoita.

”Rakennusala menee ihan varmasti tähän suuntaan. Tilaelementit ja esivalmistetut tuotteet tulevat lisääntymään kaikessa rakentamisessa. Kaikkea ei kuitenkaan voi tehdä valmiiksi tehtaassa, joten jatkossakin tulee olemaan työmaatoimintaa.”

Kuvassa Sisco Oyj:n toimitusjohtaja Tero Salo

SISCO OYJ

  • Vantaan Hakkilassa toimiva Sisco Oyj rakentaa ja rakennuttaa noin 300–600 erillis-, rivi- ja luhtitaloa vuosittain pääkaupunkiseudulle ja sen kehyskuntiin. Tuotanto laajenee lähitulevaisuudessa puukerrostaloihin.
  • Sisco Oyj:n liikevaihto oli 52 miljoonaa euroa vuonna 2017. Yhtiö on toiminut vuodesta 2008 lähtien.
  • Merkittävä yhteistyökumppani on Metsä Wood, joka toimittaa yhtiölle Kerto® LVL -tuotetta. Kerto® LVL -tuotetta käytetään rakennusten pääraaka-aineena, mikä mahdollistaa sen, ettei Siscon taloissa käytetä lainkaan muovikalvoja.
  • Syksyllä 2018 Sisco Oyj kumppaneineen voitti Vantaan kaupungin tontinluovutus- ja suunnittelukilpailun Bosco-hankkeellaan.

 

 

Lue lisää

Katso kaikki