Modernisointiprojekti Katajanokan kansallismaisemassa

Leasegreen toteuttaa Helsingin Katajanokalla sijaitsevaan arvokiinteistöön teknisen modernisoinnin, joka parantaa talon käyttäjien olosuhteita ja energiataloutta.

Leasegreen toteuttaa Helsingin Katajanokalla sijaitsevaan arvokiinteistöön teknisen modernisoinnin, joka parantaa talon käyttäjien olosuhteita ja energiataloutta.

Projektissa uudistetaan Kanavaranta 3-7:n jäähdytystä, lämmitystä, ilmanvaihtoa, valaistusta ja rakennusautomaatiota. Uspenskin katedraalin naapurissa sijaitsevassa kiinteistökokonaisuudessa toimii muun muassa ravintoloita ja toimistoja. Ylemmissä kerroksissa on myös asuntoja.

”Saamme Kanavarannan tiloihin tehokkaamman jäähdytyksen ja vakaammat olosuhteet”, sanoo kiinteistön omistavan Patrizian asset manager Petteri Virkajärvi.

”Nostamme jäähdytyksen kapasiteettia, mutta energiankulutus ei kasva, koska järjestelmien energiatehokkuus paranee. Lisäämme älykkyyttä ja pienennämme kiinteistön aiheuttamia päästöjä.”

Vanhasta helmestä tulee moderni vanha helmi

Kanavarannan punatiiliset talot on rakennettu noin sata vuotta sitten Katajanokan luoteisrannalle. Silloin rakennuksissa työskenteli muun muassa sataman makasiinien ja konttoreiden väkeä.

Virkajärven mukaan Patrizia haluaa pitää huolen siitä, että kansallismaisemassa sijaitseva kiinteistö säilyttää vetovoimansa myös historiansa toisen vuosisadan aikana.

”Vuokralaisten tyytyväisyys on keskeinen tekijä kiinteistön tuottavuudessa, lisäksi tekniikan modernisointi vaikuttaa myönteisesti myös kiinteistön imagoon ja arvoon. Investoinnin kannattavuus nousee korkeaksi, kun vanhasta helmestä tehdään moderni vanha helmi.”

Patrizia on eurooppalainen kiinteistörahastoja hallinnoiva yhtiö, jonka pääkonttori on Saksan Augsburgissa. Patrizian hallinnoimien varojen arvo kohosi 41 miljardiin euroon vuoden 2018 lopussa. Petteri Virkajärvi sanoo, että kokonaisuuden hallinta korostui, kun Leasegreen valittiin Kanavarannan modernisoinnin toteuttajaksi:

”Leasegreen tunnisti hyvin ne osa-alueet, joita kehittämällä halutut tavoitteet voidaan saavuttaa. Vakuutuimme siitä, että kokonaisuus on optimaalinen ja että voimme luottaa lupauksiin, joita meille tehtiin.”

Leasegreenin asiakkuusjohtaja Jonni Ahonen kertoo, että Kanavarannan tapauksessa modernisoinnin painopiste on arvotalon vuokralaisten ja heidän asiakkaidensa kokemien olosuhteiden parantamisessa.

Investoinnit uuteen tekniikkaan pienentävät samalla korjausvelkaa ja parantavat energiatehokkuutta.

”Patrizialla on järkevä ja vastuullinen tapa suhtautua käyttöikänsä päässä olevan talotekniikan uudistamiseen: sen sijaan, että korjausinvestointeja venytettäisiin mahdollisimman pitkälle, niitä tehdään fiksuina kokonaisuuksina, valikoiden jopa hieman etupainotteisesti”, Ahonen sanoo.

”Tällainen vastalause kituuttelulle tuottaa parempia olosuhteita ilman rahan haaskaamista. Laajemmista kokonaisuuksista on lähes poikkeuksetta löydettävissä paremmat energiansäästöt, niin tässäkin tapauksessa. Rahanmenoa ja haitallisia päästöjä vähennetään muun muassa siten, että jäähdytystehon lisäämiseen käytämme lämpöpumpputekniikkaa, joka jäähdyttää tuloilmaa kesäisin ja esilämmittää sitä talvella.”

Lue lisää

Katso kaikki