Mikkeli mukana seitsemän eurooppalaisen kaupungin kiertotalouspilotissa

Mikkeli on mukana kansainvälisessä kaupunkien kiertotalouden haasteita ratkovassa CityLoops – Closing the loop for urban material flows -hankkeessa, johon osallistuu Mikkelin lisäksi kumppaneita seitsemästä EU-maasta.

Mikkelissä toteutuksesta vastaavat Mikkelin kehitysyhtiö Miksei Oy ja Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu Xamk. CityLoops saa rahoitusta kansainvälisesti tavoitellusta EU:n Horisontti 2020 -ohjelmasta.

Mikkelissä toteutetaan seuraavan kolmen vuoden aikana rakennus- ja purkujätteitä ja orgaanista jätettä koskevia demonstraatioita. Rakennus- ja purkujäte muodostaa määrällisesti suurimman osan Euroopan jätteistä. Orgaanista jätettä Euroopan unioni tuottaa vuosittain noin 130 miljoonaa tonnia.

Määrän ennustetaan lisääntyvän keskimäärin kymmenellä prosentilla vuoteen 2020 mennessä. Orgaaninen jäte muodostuu kiinteän yhdyskuntajätteen orgaanisista osista ja kaupallisista lähteistä ja julkisista tiloista peräisin olevasta orgaanisesta jätteestä.

Mikkelin rakennus- ja purkujätteen demonstraation aikana Miksei kehittää purkukohteiden materiaalien, rakenteiden ja kalusteiden hyödyntämistä nettipohjaisen markkinapaikan avulla. Materiaalimäärien arviointia ja purkutyön suunnittelua parannetaan Xamkin drooni-avusteisen kartoituksen avulla.

– Keskeisenä tehtävänämme on tukea purkamiseen ja purkumateriaalien hyödyntämiseen liittyvän liiketoiminnan kehittymistä Mikkelin seudulle. Kokeilukohteita tulevat olemaan Mikkelissä lähitulevaisuudessa purettavat kohteet, sanoo kehityspäällikkö Kimmo Haapea Mikkelin kehitysyhtiö Miksei Oy:stä.

– Mikkelin demonstraatiokokeilla halutaan lisäksi tehostaa orgaanisen jätteen lajittelua. Kokeilla pyritään vähentämään sekajätteeseen päätyvän biojätteen määrää. Työkaluja lajittelun tehostamiseen testataan taajama-alueella valituissa kohteissa. Tutkimme myös orgaanisen jätteen käsittelyä biokaasukokein laboratorio- ja pilot-mittakaavassa, kertoo tutkimuspäällikkö Hanne Soininen Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulusta.

CityLoops-hankkeeseen osallistuvat kaupungit:

Høje-Taastrup ja Roskilde (Tanska), Mikkeli (Suomi), Apeldoorn (Alankomaat), Bodø (Norja), Porto (Portugali) ja Sevilla (Espanja).

Kaupunkien edustajatkokoontuivat lokakuun 2019 lopulla Tanskassa allekirjoittamaan kiertotaloutta edistävien kaupunkien julistuksen. Mikkelin osalta julistuksen allekirjoitti kaupunginjohtaja Timo Halonen.

Lue lisää

Katso kaikki