Miehet vähättelevät kodin ilmanvaihdon ongelmia

VIlpen tiedotteen mukaan jopa kylpyhuoneen pinnoille ilmestyvästä homeesta todetaan, ettei se haittaa asumista.

VIlpe Oy:n tiedotteen mukaan jopa kylpyhuoneen pinnoille ilmestyvästä homeesta todetaan, ettei se haittaa asumista.

Kun ihmiset valittavat huonoa sisäilmaa, syy löytyy yleensä riittämättömästä ilmanvaihdosta. Tavallisesti ongelmat liittyvät asunnon liian suureen hiilidioksidin ja kosteuden määrään. Vain joka kolmas suomalainen on täysin tyytyväinen kotinsa ilmanvaihtoon. Näin kertoo ilmanvaihtotuotteita valmistavan Vilpen teettämä kuluttajakysely.

Tyytymättömimpiä ovat kerrostalossa ja vuokralla asuvat. Naiset ja alle 45-vuotiaat kiinnittävät muita enemmän huomiota sisäilman epäkohtiin. Tyypillisin huonon sisäilman oire on tunkkaisuus. Siitä kärsii välillä tai jatkuvasti lähes 60 prosenttia suomalaisista.

Silti ilmanvaihdon ongelmiin puututaan hitaasti, kerrotaan ilmanvaihtotuotteita valmistavan Vilpen tiedotteessa. Nopeiten remonttihalun herättävät asukkaiden terveysoireet ja kosteuden aiheuttamat viat asunnossa, kuten home ja maali- tai tapettivauriot.

Silti varsinkin moni mies kohauttaa sisäilmaongelmille harteitaan ja toteaa, etteivät ne haittaa asumista. Yleensä ongelmien taustalla on rikkinäinen tai puutteellinen ilmanvaihto, jonka korjaaminen olisi helppoa.

Jos ilmanvaihto on riittämätön, se näkyy kodin sisäilman ongelmina. Vilpe teetti aiheesta elokuussa kuluttajakyselyn. Siihen vastasi tuhat yli 18-vuotiasta suomalaista. Vastaajista 49 prosenttia on miehiä, 51 prosenttia naisia. Heistä lähes puolet asuu kerrostalossa, viidennes rivi- tai paritalossa ja kolmannes omakoti- tai erillistalossa.

Tunkkaisuus, liian kuiva sisäilma, veto ja viemärin haju – nämä paljastuvat kotien yleisimmiksi ongelmiksi, joita aiheuttaa huonosti toimiva ilmanvaihto. Tunkkaisuuden takia moni haluaa pitää ikkunaa auki talvellakin.

Sisäilman liian suuri kosteus näkyy pinnoille kertyvänä kosteutena ja ikkunan sisälasin huurtumisena. Näitä on huomannut kotonaan joka neljäs suomalainen, joko jatkuvasti tai välillä.

Joka kymmenes raportoi havainneensa jopa kosteuden aiheuttamia vaurioita, kuten kylpyhuoneeseen ilmestynyttä hometta tai kosteuden aiheuttamia maali- tai tapettivaurioita. Joka kolmannen kotona ilmaa vuotaa ajoittain rakenteiden raoista.

”Huonolle sisäilmalle on aina jokin syy. Yksinkertaisimmillaan kyse on väärin säädetystä ilmanvaihdosta, joka korjaantuu asetuksia vaihtamalla”, toteaa Vilpe Oy:n tutkimus- ja kehitysjohtajaVeli-Pekka Lahti.

”Poistoilmaa pyörittävä huippuimuri voi vedellä viimeisiään tai asunnosta puuttuvat korvausilmaventtiilit. Olennaista on paikantaa ilmanvaihto-ongelman syy, että sen voi korjata.”

Miehet vähättelevät, naiset huolestuvat herkemmin

Ilmanvaihdon ongelmiin puututaan Vilpen tiedotteen mukaan laiskasti, sillä moni suhtautuu niihin asunnon pysyvinä ominaisuuksina. Kyselyssä kartoitettiin mielipiteitä siitä, minkälaisten oireiden takia asunnossa täytyy tehdä ilmanvaihtoremontti ja kuinka kiireelliseksi remontti mielletään.

Hälyttävimpänä pidetään homeen muodostumista kodin sisäpinnoille. Sen vuoksi 63 prosenttia aloittaisi kiireellisen remontin. Joka kymmenes remontoisi, mutta ei pitäisi kiirettä. Lähes yhtä vakavina syinä pidetään asukkaiden sisäilmasta saamia terveysoireita ja sisäilman kosteuden aiheuttamia vaurioita asunnossa. Myös radon hätkähdyttää.

”Yllättävintä on vähättelevä asenne. Listasimme 12 erilaista ongelmaa, ja jokaisen kohdalla 22–30 prosenttia vastaajista totesi, että eivät ne haittaa asumista”, Lahti sanoo.

”Miehillä tämä asenne korostuu naisia paljon voimakkaammin. Naiset ovat enemmän huolissaan ja luokittelevat useat ilmanvaihto-ongelmat herkemmin kiireellistä remonttia edellyttäviksi.”

Vähiten huolta asukkaissa aiheuttavat äänekäs ilmanvaihtolaite, vedon tunne ja energiaa tuhlaava ilmanvaihtolaite. Tunkkainen ja liian lämmin sisäilma koetaan jopa eniten asumista häiritseviksi, mutta niitä ei silti pidetä kiireellisinä syinä ilmanvaihtoremontille.

”Jos ilmanvaihdon tuottama ääni muuttuu, siitä kannattaa kyllä huolestua. Outo, vinkuva ääni viittaa huippuimurin laakerivikaan, joka saattaa pysäyttää moottorin. Jos ilmanvaihdon humina on jatkuvasti kovaäänistä, se kertoo, että asetukset ovat pielessä tai laitteen teho on mitoitettu väärin.”

Joka kolmas uskoo, että oman kodin ilmanvaihtoa pitäisi parantaa

Vain kolmannes vastaajista kokee, että heidän kotinsa ilmanvaihtoa ei tarvitse parantaa, vaan se toimii hyvin. Toinen kolmannes on epätietoinen, ja pohtii ilmanvaihdon ehkä kaipaavan parantamista.

Kiireellistä ilmanvaihdon parantamista toivoo kymmenen prosenttia vastaajista. Joka neljäs kokee ilmanvaihdon parantamisen olevan tarpeen, mutta asialla ei ole kiire.

Ikä, sukupuoli ja asumismuoto vaikuttavat kyselyn vastauksiin. Naiset ovat miehiä tyytymättömämpiä kotinsa ilmanvaihtoon. Samoin kokevat alle 45-vuotiaat. Vähiten ilmanvaihdon ongelmiin kiinnittävät huomiota yli 65-vuotiaat.

Omakotiasujat ovat tyytyväisimpiä oman kotinsa ilmanvaihtoon. Eniten ongelmia raportoivat kerrostaloasukkaat. Myös asunnon omistussuhteella on merkitystä. Vuokralla asuvat ilmaisevat huomattavasti enemmän tyytymättömyyttä kotinsa ilmanvaihtoa kohtaan kuin omistusasunnossa asuvat.

Monen ongelman taustalla on liika hiilidioksidi tai kosteus

”Tavanomaisissa sisäilmaongelmissa kyse on usein siitä, että hiilidioksidin tai kosteuden määrä kasvaa asunnossa liian suureksi. Siksi sisäilma tuntuu tunkkaiselta ja liian lämpimältä, mikä voi aiheuttaa väsymystä, uniongelmia ja terveysoireita”, Lahti sanoo.

”Yleensä korvausilmaa ei tule asuntoon tarpeeksi tai poistoilmanvaihto ei toimi riittävän tehokkaasti. Se voi synnyttää asuntoon alipaineen.”

Sisäilman epäpuhtauksien poistosta huolehtivat poistoilmaventtiilit, jotka on sijoitettu kodin likaisiin tiloihin, kuten kylpyhuoneeseen, wc:hen ja keittiöön. Asunnoissa, joissa on koneellinen poistoilmanvaihto, poistoilmaa ohjaa katolle sijoitettu huippuimuri.

Kosteuden poistaminen on yksi ilmanvaihdon keskeisistä tehtävistä. Kosteutta syntyy suihkusta, ruoanlaitosta, pyykkien kuivatuksesta ja hengityksestä.

”Esimerkiksi suihkun jälkeen poistoilma pitäisi kääntää puoleksi tunniksi kovemmalle, jotta kosteus haihtuu kunnolla. Asukkaan ohjaamana tehostettu ilmanvaihto jää helposti päälle, mikä kuluttaa turhaan energiaa.”

”Nykyään monet huippuimurit varustetaan antureilla, jotka mittaavat automaattisesti sisäilman koostumusta. Esimerkiksi Vilpen Eco Ideal -huippuimurissa on kosteus- ja hiilidioksidianturit, jotka säätävät ilmanvaihtoa antureiden keräämien lukemien perusteella.”

Automaattisesti antureiden avulla ohjautuva poistoilmanvaihto auttaa pitämään sisäilman kosteuden ja hiilidioksidin määrän kurissa.

Lue lisää

Katso kaikki