Maisterintutkielma: Hajuttomuus ja hengittämisen helppous lisäävät oppilaiden ja opettajien viihtyvyyttä koulussa – Joutsenmerkityissä kouluissa viihdytään hyvin

Joutsenmerkki asettaa vaatimuksia esimerkiksi rakennusten energiankäytölle, rakennusmateriaaleille, sisäilman laadulle, akustiikalle sekä tilojen valoisuudelle.

Jyväskylän yliopistossa tehdyn kasvatustieteen alan maisterintutkielman mukaan Joutsenmerkityissä kouluissa viihdytään hyvin. Ekologinen ja sisäilmaltaan laadukas koulu voi myös edistää oppimista, kertoo Ympäristömerkintä tiedotteessaan.

Talotekniikka-lehti

Kamilla Komulaisen ja Jenni Latva-ahon tutkimuksessa tarkastellaan oppilaiden ja opettajien kokemuksia kouluviihtyvyydestä Kalajoen ja Iin Joutsenmerkityissä peruskouluissa. Viihtyvyyteen ja oppimiseen vaikuttavat monet tekijät, kuten oppimisympäristön sisäilma, valaistus sekä tieto työympäristön ekologisuudesta.

Tutkimuksen mukaan lapset viihtyvät koulussa, kun tarjolla on tarpeeksi suuret ja mukavat oppimis- ja oleskelutilat sekä riittävästi sosiaalisia suhteita. Oppilaat kokevat myös hyvän sisäilman tärkeäksi: aineistossa toistuvat maininnat homeettomuudesta, hajuttomuudesta sekä hengittämisen helppoudesta.

Opettajat puolestaan arvioivat, että Joutsenmerkin kriteerien mukaisilla koulurakennuksilla voi olla myönteisiä seurauksia oppimiselle sekä lyhyellä että pitkällä aikavälillä.

Komulaisen ja Latva-ahon tutkimuksen kohteena olleet koulut valmistuivat vuonna 2020. Aineisto kerättiin oppilaille ja opettajille suunnatulla kyselyllä.

–  Minulle on erityisesti jäänyt mieleen vastaus, jossa oppilas kertoi, että hänen Joutsenmerkitty koulunsa on kuin koti tai mökki, mutta vähän isompi. Monessa vastauksessa tuotiin myös esiin sitä, että on raikas ilma ja helppo hengittää. Koulu tuntuu näiden asioiden osalta turvalliselta ympäristöltä, mikä lisää hyvinvointia, Komulainen kertoo tiedotteessa.

Myös opettajat kokevat oman vointinsa hyväksi Joutsenmerkityssä koulussa. Kokemukset liittyvät sisäilmastotekijöihin ja niiden terveysvaikutuksiin sekä henkiseen hyvinvointiin. Stressiä lieventää esimerkiksi tieto siitä, ettei sisäilmaongelmia tarvitse pelätä töissä.

–  Kyseessä on kuitenkin heidän työpaikkansa. He joutuvat olemaan tilassa vielä pidempään kuin lapset, ja esimerkiksi sisäilma on asia jonka yksinkertaisesti pitää olla kunnossa, jotta työnteko onnistuu, Latva-aho sanoo tiedotteessa.

Oppilaista suuri osa koki myös, että ympäristöystävällisyydestä kertova Joutsenmerkki on mielekäs lisä uudelle koululle tai jopa ylpeydenaihe. Tutkimukseen osallistuneet opettajat puolestaan kertovat, että ekologisuus lisää omaan työskentelyyn liittyvää mielenrauhaa.

Merenojan yhtenäiskoulu Kalajoella sekä Alarannan koulu Iissä ovat Suomen ensimmäiset Joutsenmerkityt peruskoulurakennukset. Merkki asettaa vaatimuksia esimerkiksi rakennusten energiankäytölle, rakennusmateriaaleille, sisäilman laadulle, akustiikalle sekä tilojen valoisuudelle. Kriteerien tavoitteena on edistää vähäpäästöistä sekä tilojen käyttäjille terveellistä ja turvallista rakentamista.

 

Kamilla Komulaisen ja Jenni Latva-ahon maisterintutkielma on nimeltään ”Kouluviihtyvyys fyysisen oppimisympäristön näkökulmasta Joutsenmerkityissä kouluissa” .

 

Lue lisää

Katso kaikki