Lvi-tukkumyynti laski roimasti

Asuntorakentaminen on nuukahtanut, mutta muu rakentaminen pitää pintansa.

Kuva: Shuttterstock.

Lvi-tukkumyynnin toinen vuosikvartaali oli noin 13 prosenttia edellisvuoden vastaavaa ajanjaksoa pienempi. Tämä oli odotettua asuntorakentamisen uusien aloitusten ja lupamäärien valossa. Positiivisia tietoja on muusta kuin asuntojen uudisrakentamisesta, mutta koko vuotta tämä ei saane plussan puolelle. Kumulatiivisesti lvi-tukkumyynti on nyt lähes 6 prosenttia pakkasella, kerrotaan Taltekan ry:n tiedotteessa.

Asuntojen uudisrakentaminen on kokenut äkkijarrutuksen. Jo aloitetut kohteet rakennetaan loppuun, mutta uusia hankkeita ei monikaan rakennusliike nyt käynnistä, eikä kauppa käy. Tämä koskee niin asuinkerrostaloja kuin pientalojakin.

Kuvio: Talotekninen teollisuus ja kauppa ry.

Korjausrakentaminen on Rakennusteollisuus ry:n tietojen mukaan lievästi kasvussa, mutta haasteena ovat asuntojen arvon lasku, lainansaannin vaikeudet sekä totuttua korkeammat korot. Painetta korjaamiseen ja energiatehokkuuden parantamiseen kuitenkin on yhä enemmän, tiedotteessa kerrotaan.

– Taloyhtiötä, rakennuttajia ja kiinteistön omistajia on rohkaistava tekemään remontteja ja parantamaan energiatehokkuutta. Korjaamisen kustannukset voivat kuitenkin olla samaa suuruusluokka – tai jopa suuremmat – kuin rakennuksen arvo. Jotta kynnys tarttua laajempaan remonttihankkeeseen olisi matalampi, pitäisi tukia ja neuvontaa kohdentaa tehokkaammin korjausrakentamiseen, pohtii Taloteknisen teollisuus ja kauppa ry:n toimitusjohtaja Ilkka Salo tiedotteessa.

Asuntorakentamisen nuukahtaminen ei kuitenkaan määritä rakentamisen koko kuvaa, vaikka sen painoarvo suuri onkin. Muu rakentaminen on pitänyt pintansa paremmin, ja sen osalta voidaan nähdä kasvulukuja tänäkin vuonna. Ilmastotavoitteiden saavuttamiseksi olisi tärkeä saada vauhtia korjausrakentamiseen ja energiaremontteihin, tiedotteessa kerrotaan.

Lue lisää

Katso kaikki