LVI-numerot eivät häviä ETIMin myötä

LVI-numerot eivät häviä ETIMin myötä.

LVI-numerot eivät ole poistumassa ETIMin myötä vaan ne jatkavat edelleen sen rinnalla.

”Aika ajoin törmään väärinkäsitykseen, että parhaillaan käynnissä oleva LVI- tuotteiden teknisen tiedon ETIM (European Technical Information Model)-standardointi korvaisi LVI-numerot. LVI-numerot eivät kuitenkaan ole häviämässä mihinkään”, huomauttaa LVI-Teknisen Kaupan liitto ry:n toimitusjohtaja Magnus Sirén.

Väärinkäsitys johtuu Sirénin mukaan todennäköisesti siitä, että vielä 1990-luvulla LVI-numeron seitsemän numeroa käsittävään numerosarjaan yritettiin koodata mukaan myös teknistä tietoa: niin tuotteen tuoteryhmä, tuoteluokka, toimittaja kuin tuotteen kokotiedotkin. Käytännöstä on sittemmin luovuttu mahdottomana, ja nykyiset LVI-numerot paljastavat tuotteesta enää tuoteryhmän (kaksi ensimmäistä numeroa).

”Nykyisen käytännön heikkous on siinä, että teknistä tietoa voi tuotetietokannassa yksilöidä ainoastaan tuotteen perustiedoissa, joka on yksinkertaisesti järjestelmässä oleva vapaa tekstikenttä. Siihen on hankala kohdistaa hakuja”, Sirén toteaa.

”Systeemin heikkous on myös siinä, että teknistä tietoa voi ilmaista monella tavalla. Joku voisi ainakin teoriassa keksiä ilmaista tuotteen pakkasenkestävyyttä joko Celsiuksina tai Fahrenheit-asteina.”

LVI-numeroilla ja ETIM-standardoidulla tuotteen teknisellä tiedolla on jatkossa erilaiset tehtävät, jotka täydentävät toisiaan. ETIM-standardi on hienostuneempi versio aiemmasta yrityksestä koodata tuotetietoa numerosarjaksi.

Koko ETIM-järjestelmä on matriisi, jossa jokaiselle tuoteluokalle on määrätty ominaisuudet, ja ominaisuuksille arvoja. Arvot ovat joko numeerisia arvoja, vaihteluvälejä tai vaikkapa kyllä/ei –vaihtoehtoja. Näin ne ovat samalla kieliriippumattomia.

Sirén painottaa, että ETIM-standardin mukaisesti ilmaistu tekninen tieto tekee mahdolliseksi, että tietynlaisella teknisellä ominaisuudella varustettua tuotetta voi standardoinnin jälkeen helposti etsiä tuotetietokannasta ja saada samaan hakuun kaikki samankaltaiset tuotteet. Tuotteiden vertailu ja vastaavien tuotteiden etsiminen tuleekin olemaan jatkossa huomattavasti helpompaa.

Lue lisää

Katso kaikki