LVI-asennuksia voi tehdä ilman alan koulutusta – Ala haluaa asentajille pätevyysvaatimukset

Kuva: LVI-TU ry

Ympäristöministeriö valmistelee parhaillaan lakiesitystä erityisalojen työnjohtajien pätevyyden toteamisesta. LVI-Tekniset Urakoitsijat LVI-TU ry:ssä toivotaan, että samalla herätettäisiin henkiin keskustelu LVI-asennustyön luvanvaraisuudesta.

Ympäristöministeriö valmistelee parhaillaan lakiesitystä, jonka mukaan 1.1.2024 jälkeen erityisalojen työnjohtajien pätevyyden toteaisi rakennusvalvonnan sijasta erillinen laitos. Työnjohtajien kelpoisuudesta päätöksen tekisi edelleen rakennusvalvonta, mutta pätevyys osoitettaisiin pätevyyden toteamislaitoksen antamalla erillisellä todistuksella. 

− LVI-asennuksissa on tärkeää, että työn laadusta vastaavalla henkilöllä on riittävä pätevyys, mutta olisiko aika huolehtia myös siitä, että asentajakin on pätevä? kysyy LVI-TU ry:n erityisasiantuntija Juha-Ville Mäkinen tiedotteessa.

− Toisin kuin kansalaiset usein luulevat, LVI-asennuksia saa tehdä ilman alan koulutusta. Tästä olisi syytä huolestua, koska yksittäisten vesivahinkojen taustalla on useimmiten juuri asennusvirhe. Asiassa yleensä auttaisi, jos asentajalta vaadittaisiin alan ammatillisen tutkinnon suorittamista.

LVI-asennusten osaamisvaatimukset ovat lisääntyneet

Mäkinen muistuttaa, että LVI-asennukset ovat muuttuneet paljon sitten 1970-luvun, jolloin Leo Lastumäen tutuksi tekemä putkimiehen hahmo selvisi lähinnä voimalla. Nykyiset järjestelmät ovat huomattavan kehittyneitä toiminnoiltaan ja materiaaleiltaan. Toimiakseen oikein niiden asentaminenkin vaatii jo pidemmälle kehittynyttä osaamista.

− Esimerkiksi nykyisten lämmitysjärjestelmien virittäminen energiatehokkaaksi tai ilmanvaihdon säätäminen vaativat monimutkaisten prosessien ymmärtämistä ja oikeiden työmenetelmien käyttämistä, Mäkinen toteaa.

− Nykyään asentajan on todella osattava käyttää päätäänkin. Ongelmanratkaisu- ja vuorovaikutustaidot ovat aivan keskeisiä vaatimuksia, joiden hallintaa edellytetään nykyisin jo tutkinnoissakin.

LVI on iso osa talotekniikka-alaa, jonka toisen pääosan muodostaa sähköala. Useat yritykset tarjoavat asennuspalveluja molempiin, ja LVI-TU ry:n mukaan tulevaisuudessa näiden osa-alueiden uskotaan edelleen lähestyvän toisiaan. Rakennusten olosuhteita ylläpitäviin järjestelmiin liittyy runsaasti myös automatiikkaa, jonka kehitys on nopeaa.

− Sähköasennusten osalta pidetään täysin selvänä, että asentajallakin on oltava koulutuksella hankittu pätevyys jo työuran alusta lähtien. Tästä on pitkä kokemus, ja asiaa ei kyseenalaisteta laisinkaan, kertoo LVI-TU ry:n toimitusjohtaja Mika Hokkanen tiedotteessa. 

− Yritykset ja asiakkaat ovat tottuneet toimimaan sähköalan pätevyyksien kanssa, joten ihmettelen, miksei asia hoituisi myös LVI-alan asennusten osalta yhtä hyvin.

Lue lisää

Katso kaikki