LVI-alan ammatti- ja erikoisammattitutkinnot uudistuvat

Opetushallitus on käynnistänyt uudistamistyön, jonka tarkoituksena on vähentää järjestelmässä olevien tutkintojen lukumäärää.

 

Osana ammatillisen koulutuksen tulevaa reformia Opetushallitus on käynnistänyt uudistamistyön, jonka tarkoituksena on vähentää järjestelmässä olevien tutkintojen lukumäärää. Se tehdään yhdistämällä lähellä toisiaan olevien alojen osaamisvaatimuksia laajemmiksi tutkinnoiksi, joiden muodostumissäännöt mahdollistavat suuntautumisen alan eri työtehtäviin.

Opetus- ja kulttuuriministeriö on ilmoittanut, että LVI-alan nykyisistä tutkinnoista muodostetaan talotekniikan ammattitutkinto ja talotekniikan erikoisammattitutkinto. Talotekniikan ammattitutkintoon tullaan yhdistämään osaamisvaatimukset nykyisistä putkiasentajan-, ilmastointiasentajan-, ilmastointijärjestelmän puhdistajan-, kylmäasentajan-, teknisen eristäjän-, rakennuspeltisepän-, nuohoojan- ja lämmityslaiteasentajan ammattitutkinnoista.

Talotekniikan erikoisammattitutkintoon puolestaan tullaan kokoamaan osaamisvaatimukset nykyisistä putkiasentajan-, ilmastointiasentajan-, kylmämestarin-, rakennuspeltiseppämestarin- ja nuohoojamestarin erikoisammattitutkinnoista.

LVI-alalla yhteistyö toiminut hyvin

Opetushallituksen asettama työryhmä aloitti tutkinnon perusteiden valmistelutyön helmikuussa. Työryhmän tulee jättää ehdotus tutkintojen rakenteesta ja sisällöstä vuoden 2017 loppuun mennessä. Uusien tutkintojen perusteiden odotetaan tulevan voimaan keväällä 2018. Alan eri järjestöjen mukaan valmistelutyö on käynnistynyt hyvässä hengessä, eikä uusiin tutkintoihin liittyviä erimielisyyksiä ole näkyvissä.

”LVI-talotekniikka-alan edustajat ovat olleet rakentavassa hengessä mukana koko uudistamistyön ajan. Alusta asti on pyritty varmistamaan kaikkien ammattiryhmien edut. Alan toimijoiden aktiivisuus on ollut ilahduttavaa, koska kyseessä on ensisijaisesti hallinnollinen uudistus”, kertoo Arto Pekkala Opetushallituksesta.

Ammattinimikkeet jatkossakin tärkeitä

LVI-alalla on oltu huolissaan esimerkiksi ammattinimikkeiden säilymisestä. Tällä on merkitystä useiden ammattiryhmien ammatti-identiteetille. Myös työehtosopimusten määräysten soveltaminen on helpompaa, kun samat termit esiintyvät työntekijän tutkintotodistuksessa.

”En näe tässä mitään, mikä ei olisi tullut eteen jo vuonna 1999, jolloin muodostettiin Talotekniikan perustutkinto. Putkiasentaja pysyi silloin putkiasentajana ja niin pysyy nytkin”, vakuuttaa erityisasiantuntija Juha-Ville Mäkinen LVI-Tekniset Urakoitsijat LVI-TU ry:stä.

”Ammattinimikkeet ovat meille erityisen tärkeitä erikoisammattitutkintojen osalta, koska ne liittyvät suoraan KVV- ja IV-työnjohtajien kelpoisuuden osoittamiseen. Pidämme erittäin tärkeänä, että rakennusvalvonta toi jatkossakin tunnistaa vaadittavat suoritukset hakijan tutkintotodistuksesta.”

Nykyiset putkiasentajan- ja ilmastointiasentajan erikoisammattitutkinnot ovat vuonna 2011 voimaan tulleita tutkintoja, joiden ammattitaitovaatimukset vahvistettiin erityisesti KVV- tai IV-työnjohtajien osaamistarpeiden pohjalta. Mäkisen mukaan ne ovat edelleenkin ainoat korkeakoulututkintojen alapuolelle sijoitetut viralliset tutkinnot, joiden osalta henkilön pätevyyden toteaa toimivaltainen tutkintoviranomainen.

 

Lue lisää

Katso kaikki