Led-valonheittimissä paljon vikoja

Testatuista 82 led-valonheittimestä vain kaksi täytti tekniset ja hallinnolliset vaatimukset.

Eurooppalaiset markkinavalvontaviranomaisten valvontahankkeen tulosten seurauksena peräti 47 prosenttia testatuista led-valonheittimistä poistettiin Euroopan markkinoilta vaatimustenvastaisina. Testatuista 82 led-valonheittimestä vain kaksi täytti molempien lainsäädäntöjen tekniset ja hallinnolliset vaatimukset. 71 prosentissa tuotteista oli sähköturvallisuuteen liittyviä puutteita, jotka voivat vaarantaa käyttäjän turvallisuuden.

”Tilanne on huolestuttava, ja toivommekin todella, että tulevaisuudessa tilanne paranee ja tuotteet täyttäisivät niille asetetut vaatimukset”, sanoo yhteisprojektin vetäjänä toiminut ryhmäpäällikkö Hannu Mattila Tukesista.

Tukes tarkasti 10 Suomessa myytävää led-valonheitintä, joista viisi poistettiin markkinoilta ja yhdelle annettiin myyntikielto eli uudet toimitukset jälleenmyyjille kiellettiin. Lopuista neljästä tuotteesta kirjoitettiin huomautus pienten teknisten, merkintä- tai asiakirjapuutteiden vuoksi.

EU:n vaatimuksia ei ole huomioitu

Valonheittimistä tarkastettiin sähköturvallisuus, sähkömagneettinen yhteensopivuus sekä täyttävätkö ne hallinnolliset vaatimukset.

”Tämä oli ensimmäinen kerta, kun eurooppalaisessa yhteishankkeessa testattuja tuotteita valvottiin kahden eri lainsäädännön vaatimusten mukaisesti. Projektia voidaan pitää onnistuneena, sillä poistimme markkinoilta huomattavan määrän vaarallisia led-valonheittimiä ja siten paransimme Euroopan turvallisuutta”, Mattila kertoo.

Suuri määrä markkinoilta poistamisia kielii Mattilan mukaan siitä, että vastuussa olevat valmistajat, maahantuojat ja jakelijat eivät ole ottaneet kaikkia EU:n asettamia vaatimuksia huomioon tuodessaan led-valoheittimiä Euroopan markkinoille.

Suurin osa (75 %) testatuista led-valonheittimistä oli valmistettu Kiinassa. Joka viidennen (20 %) tuotteen alkuperämaa ei ollut tiedossa. Vain muutama tuote (5 %) oli valmistettu Euroopassa. Tuloksia analysoidessa kävi ilmi, että ne tuotteet, joiden alkuperämaata ei ollut ilmoitettu, täyttivät huonosti myös hallinnolliset vaatimukset. Vain yksi näistä tuotteista oli tältä osin vaatimusten mukainen.

Artikkelin kuvassa oleva valonheitin ei liity uutiseen. 

Lue lisää

Katso kaikki