Lämpöpumput nostavat tuontisähkön tarvetta talvella

Lämmitysenergiayhdistys ry LEY muistuttaa, että Suomen sähkötehon vaje on Euroopan suurimpia.

Suomen lämpöpumppuyhdistys Sulpu ry:n teettämän tutkimuksen mukaan sähkötehontarve nousee tulevaisuudessa pakkasilla, jolloin kotimainen sähköntuotanto ei enää riitä. Tämä kasvattaa suuresti riippuvuutta tuontisähköstä.

Tutkimusraportti on koostettu ilmatieteenlaitoksen TRY2012 testisäävuoden keskiarvolämpötiloista ja kun otetaan tavanomaista kylmempi kuukausi pysyvyysarvot poikkeavat TRY2012-testivuosiaineistoihin perustuvista tuloksista huomattavasti. Raportissa huomautetaan, että kun ollaan lämmitysjärjestelmän mitoituslämpötilassa (-26 oC – -38 oC.) sähkötehontarve nousee huomattavasti.

Sähköenergiayhtiöiden mukaan sähkönkäyttö on muuttunut kotitalouksissa johtuen muuttuneista lämmitysratkaisuista. Samalla sähköverkon kuormituspiikit ovat suurentuneet ja lisääntyneet. Kuormituspiikkejä aiheuttavat koteihin asennetut lämpöpumput kovilla pakkasilla.

Tuore Euroopan laajuinen tutkimus (ENTSO-E:n raportti) kertoo, että Suomen sähköntuotannon tehovaje on yksi Euroopan suurimmista. Vuonna 2020 tehovaje on vain Kyproksella Suomea suurempi. ENTSO-E:n mukaan Ruotsin ja Norjan tuotanto ei riitä kattamaan Suomen tehovajetta. Tämä on tilanne reservilaitokset ja valmistuvat voimalaitokset huomioiden.

Sähkömarkkinoiden uudistuminen tulee muuttamaan sähkönsiirron hinnoittelua. Sähkönsiirrossa tehomaksun osuus nousee reilusti. Tehomaksu tarkoittaa kiinteää perusmaksua kiinteistön suurimman hetkellisen sähkötehontarpeen mukaan.

Mitä suuremman sähkötehon kiinteistö pakkasilla sähköverkosta tarvitsee, sitä suurempi on kiinteä tehomaksu. Nivos Oy:n tutkimuksen mukaan tehomaksun osuus sähkönsiirtolaskusta nousee 45 prosenttiin kymmenen vuoden sisällä.

Sähköenergiaa toimittavat sähköverkkoyhtiöt ovat jo aloittaneet kiinteän sähkötehoon perustuvan tehomaksun sähkönsiirtolaskutuksessa. Tämä tarkoittaa samaa, kuin kaukolämmön laskutuksessa kiinteät maksut kaukolämpöasiakkaalle eli asiakkaan säästömahdollisuudet lämmityskustannuksissa pienenevät itse tekemillään energiansäästöratkaisuilla, koska kiinteä perusmaksu on niin korkea.

Kommentit

    19.2.2018 17:02

    Höpö, höpö..! Eiks ne 500 000 Suomalaista suorasähkölämmitystaloa etc etc, kuluta yhtään sähköö, pitäis keskittyä niiden kulutukseen, mitkä oikeesti kuluttaa, eikä laittaa aina kaikkee lämpöpumpun syyksi, tai ainakin kirjotellaan kissankokoisin kirjaimin kielteiseen sävyyn pumpuista. Mutta eihän tää oo ensim. kerta, kun pumppujen rattaisiin heitetään kapuloita, sitähän on tehty kautta aikojen.
    Tämänkin kirjotuksen ois voinu kirjottaa sähkölämmittäjille, eikö vaan ja laittaa vähän lukuja mitä kuluu suoralla sähköllä ja mitä maalämmöllä, niin kaikki ois ymmärtäny millä kannattaa lämmittää ja vaikka sähkön hinta nousee, niin ei sitäkään kannata suurennella lämpöpumpun kustannuksella, koska se nousee sähkötalossakin..

Jätä kommentti

*

*