Lämmitysremontti koetaan kalliina

Tärkein syy remontin teettämiseen on, että vanha lämmitysjärjestelmä vie liian paljon energiaa ja tulee kalliiksi.

Uponor toteutti lämmitysremonttitutkimuksen omakotitaloasukkaille syyskuussa 2017. Vastaajia oli yhteensä 511 ympäri Suomea. Heistä 80 % asuu yli 20 vuotta vanhassa omakotitalossa ja tutkimuksessa keskityttiin näihin vastaajiin. Vastauksia verrattiin myös vuonna 2016 tehtyyn tutkimukseen.

Lämmitysremontin aikoo teettää lähivuosina 59 % vastaajista. Tärkein syy remontin teettämiseen on, että vanha lämmitysjärjestelmä vie liian paljon energiaa ja tulee kalliiksi. Toisaalta remontin kalleus oli suurin yksittäinen syy, miksi remonttia ei ole vielä tehty.

”Asiaa kannattaa katsoa pitkän tähtäimen suunnitelman kautta. Usein ei muisteta laskea, että remontin myötä lämmityskustannukset laskevat ja isokin alkuinvestointi maksaa itsensä takaisin”, Uponorin tuoteryhmäpäällikkö Mikko Nieminen muistuttaa.

Vesikiertoinen lämmitys pitää pintansa

Vain viidennes kertoi uudistaneensa lämmönjaon täydellisesti viimeisten 20 vuoden aikana. Lähes puolella vastaajista (47 %) on alkuperäinen lämmönlähde talossaan. Vastaajista 59 % aikoo remontoida lämmönjaon lähivuosina; aikomukset remonttiin ovat kasvaneet viime vuodesta.

Ensisijaisesti (43 %) halutaan vaihtaa tai korjata lämmönlähde, viidennes kertoo remontoivansa koko lämmitysjärjestelmän. Jopa 66 % vastanneista pitää vesikiertoista lämmönjakoa, joko pattereita tai lattialämmitystä, toivottavimpana lämmönjakotapana talossaan.

Tärkein syy lämmitysremontin teettämiseen on liikaa energiaa vievä ja kalliiksi tuleva vanha järjestelmä (46 %). Lähes kolmasosa vastaajista pelkää, että vanha järjestelmä voi rikkoutua ja aiheuttaa vesivahingon. Neljännes vastaajista mainitsee syyksi sen, ettei nykyinen järjestelmä toimi niin hyvin kuin sen pitäisi.

”Energiatehokkuus uusissa laitteissa on huomattavasti parempi kuin 20 vuotta sitten. Myös vesivahingon riski vesikiertoisissa järjestelmissä on kohonnut yli 20 vuotta vanhoissa laitteissa. Riskit on tunnistettu ja niihin kannattaa suhtautua vakavasti. On aina edullisempaa korjata hieman etukäteen, kuin siinä vaiheessa, kun vahinko on jo tapahtunut”, Nieminen sanoo.

Lämmitysjärjestelmän vuosihuolto tuo säästöä

Remontin teettäneistä 91 % oli tyytyväisiä tehtyyn lämmitysremonttiin. Ammattilaisen tekemä maksullinen lämmitysjärjestelmän vuosihuolto, esimerkiksi lattialämmityksen säätö optimaaliseksi, kiinnostaa edelleen aika vähän. Vain 14 % vastaajista on siitä kiinnostunut.

”Tämä on asia, mistä meidän pitää puhua selvästi enemmän. Jo pelkästään vesikiertoisen lattialämmityksen oikeilla säädöillä on mahdollista saada säästöjä ja energiankulutusta alaspäin” Nieminen sanoo.

Lue lisää

Katso kaikki