Lämmitysmuoto vaikuttaa suomalaisten kodinvalintaan

Huoneistokeskus teetti IROResearchillä Tuhat suomalaista -tutkimuksen, jossa selvitettiin suomalaisten näkemyksiä kodinvalintaan ja ympäristöarvoihin liittyen. Suomalaisilta kysyttiin, vaikuttaisivatko ympäristöarvot kodin valintaan, jos he olisivat vaihtamassa kotia.

Vastaajista 17 prosenttia ilmoitti ympäristöarvojen vaikuttavan kodin valintaan paljon, 54 prosenttia vastaajista jonkin verran. Uutta kotia ostettaessa 62 prosenttia vastaajista kiinnitti tutkimuksen mukaan huomiota kodin lämmitysmuotoon ja 37 prosenttia rakennuksen energiatehokkuuteen.

”Erityisesti kodin lämmitysjärjestelmä voi vaikuttaa kodin houkuttelevuuteen ja sitä kautta myös asunnon hintaan”, Huoneistokeskuksen liiketoimintajohtaja Anu-Elina Hintsa sanoo.

”Tällä hetkellä maalämpö on kysytyin lämmitysmuoto sen ympäristöystävällisyyden, matalan kustannustason ja energiatehokkuuden vuoksi. Suoralla sähköllä lämmitettävät talot taas eivät ole tällä hetkellä kovinkaan suuressa suosiossa.”

Iän mukaan katsottuna ympäristöarvot painottuivat kodin valinnassa erityisesti nuorilla aikuisilla (alle 35-vuotiaat) sekä yli 55-vuotiailla. Varsinkin naiset (80 prosenttia) näkivät ympäristöarvot tärkeinä kodin valinnassa.

”Sen sijaan vastaajan asuinpaikalla ei ollut suurta merkitystä vihreiden arvojen merkityksessä uuden asunnon ostoa harkittaessa. Vastaukset olivat hyvin samankaltaisia niin suurimmissa kaupungeissa kuin alle 50 000 asukkaan kunnissa.”

Lue lisää

Katso kaikki