Lakiesitys pilaantuneiden alueiden puhdistamisesta

Hallitus esittää uutta lakia, jonka perustella myönnettäisiin tukea pilaantuneiden alueiden puhdistamiseen.

Hallitus esittää uutta lakia, jonka perustella myönnettäisiin tukea pilaantuneiden alueiden puhdistamiseen.

Esityksen tavoitteena on vähentää haittaa tai vaaraa terveydelle ja ympäristölle. Suomessa on tuhansia alueita, joiden pilaantuneisuus tulisi selvittää. Osa näistä alueista täytyisi tutkimusten ja riskinarvioinnin perusteella puhdistaa. Yritykset ja yksityishenkilöt kustantavat selvitys- ja kunnostustoimet noin kahdella kolmasosalla alueista, loput jäävät kuntien ja valtion vastuulle.

Pirkanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (ELY-keskus) vastaisi valtion tuen myöntämisestä pilaantuneisuuden selvittämiseksi ja alueiden puhdistamiseksi yleisen edun niitä edellyttäessä. Laki pilaantuneiden alueiden puhdistamisen tukemisesta sekä jätelain 148 §:n muutos tulisivat voimaan 1. tammikuuta 2020.

 

 

Lue lisää

Katso kaikki