Lakiesitys pilaantuneiden alueiden puhdistamisesta

Hallitus esittää uutta lakia, jonka perustella myönnettäisiin tukea pilaantuneiden alueiden puhdistamiseen.