Lahti satsaa hulevesien hallintaan

Keskustasta Vesijärveen aiheutuva hulevesikuormitus puolittuu uusilla ratkaisuilla.

Lahden kaupunkikonserni toteuttaa yhteistyössä Päijät-Hämeen Vesijärvisäätiön sekä Helsingin yliopiston ympäristötieteiden laitoksen kanssa hankkeen, joka vähentää huomattavasti Vesijärven hulevesikuormitusta. Keskusta-alueen hulevedet ovat nykyisellään merkittävä Enonselän kuormittaja sekä ravinteiden että haitallisten raskasmetallien osalta.

Hulevesien hallintaa kustannustehokkailla hybridiratkaisuilla -hankkeen konkreettinen päästövähennystavoite on puolittaa Lahden keskusta-alueen hulevesien fosforikuormitus Vesijärveen. Hanke toteutetaan vuosina 2016–2018.

Keskustan hulevesien käsittelyä tehostetaan Ranta-Kartanon alueelle perustettavilla hajautetuilla järjestelmillä kuten viherpainanteilla ja -katoilla sekä imeytys- ja viivytysaltailla. Osa hulevesistä on lisäksi tarkoitus siirtää käsiteltäväksi Lahti Aqua Oy:n rakenteilla olevalla varaviemärillä Hennalaan rakennettavaan hulevesien käsittelyjärjestelmään. Siinä hyödynnetään mahdollisimman paljon uusia luonnonmukaisia käsittelyratkaisuja kuten biosuodatusta. Käytännössä Ranta-Kartanon ja Hennalan alueiden hulevesijärjestelmät yhdistetään hankkeessa yhdeksi hallintakokonaisuudeksi.

Hankkeessa hyödynnetään paikallisten toimijoiden hulevesiosaamista, minkä lisäksi se toimii tuotekehitysympäristönä hulevesien hallinnan ja ravinteiden kierrätyksen ratkaisuissa. Hankkeen kuluessa tutkitaan lisäksi uusien hulevesien hallintarakenteiden toimintaa ja tuetaan siten käytännön hulevesisuunnittelua myös tulevaisuudessa.

Hanke on valittu yhdeksi vesien- ja merenhoidon toimeenpanoa edistäväksi hallitusohjelman kärkihankkeeksi. Ympäristöministeriö on myöntänyt sen toteuttamiseen 300 000 euron valtionavustuksen.

Lue lisää

Katso kaikki