Kylmälaitteet huollettava koronakeväästä huolimatta

Vaikka kulunut kevät on ollut koronaepidemian vuoksi hyvin poikkeuksellinen, on kylmälaitteet huollettava, ja vastuu huolloista on laitteen omistajalla jo lainkin nojalla. Huollon tekeminen ajoissa varmistaa myös sen, ettei laite rikkoudu juuri kuumimmilla kesähelteillä ja aiheuta omistajalle vaivaa ja tulojen menetystä.

Kulunut kevät ja poikkeusolot ovat aiheuttaneet sen, että kylmälaitteiden huoltoja on lykätty tai jätetty tekemättä. Moni huoltoyritys on kertonut, että asiakkaiden varotoimien vuoksi huoltokohteisiin ei ole välttämättä päässyt.

Syynä voi olla esimerkiksi se, että kohteessa ei ole ollut henkilökuntaa paikalla, kun kaikki ovat olleet etätöissä tai lomautettuina. Toinen yleinen syy on ollut se, ettei ulkopuolisia ole päästetty suojatoimenpiteenä yrityksen tiloihin.

Poikkeusolot eivät kuitenkaan poista kylmälaitteen omistajan velvollisuutta huolehtia huoltojen tekemisestä.

– Kylmälaitteen omistaja on velvollinen huolehtimaan siitä, että kylmälaitteet tarkastetaan mahdollisten kylmäainevuotojen varalta säännöllisesti. Tähän velvoittaa sekä ympäristönsuojelulaki että EU:n F-kaasuasetus, Suomen Kylmäliikkeiden Liitto ry:n toimitusjohtaja Mika Kapanen sanoo.

F-kaasut eli fluoratut kasvihuonekaasut ovat voimakkaita kasvihuonekaasuja, joiden ilmakehän lämmitysvaikutus on suuri suhteessa muihin kasvihuonekaasuihin. EU:n F-kaasuasetuksen tavoitteena on ohjata kylmäalan teollisuutta asteittain F-kaasuista kohti ympäristölle vähemmän haitallisia vaihtoehtoja.

Sekä F-kaasuasetus että ympäristösuojelulaki velvoittavat laitteen haltijan tai omistajan huolehtimaan, että F-kaasuja sisältävät laitteet tarkastetaan vuotojen varalta säännöllisesti ja että laitteesta pidetään huolto- ja tarkastuspäiväkirjaa.

– Laitteen haltija tai omistaja voi estää vuototarkastuksen tekemisen poikkeusoloissa, mutta tämä ei vapauta häntä tarkastusvastuusta. Koronaepidemia ei ole syy jättää laitteita huoltamatta, sillä esimerkiksi vuototarkastus on tehtävä myös poikkeusoloissa, Kapanen toteaa.

F-kaasuja sisältävät laitteet on vuototestattava määräajoin myös, vaikka laite ei olisi käytössä.

Kylmälaitteiden huoltoja ei siis voi vain jättää tekemättä tältä vuodelta, vaikka kevät on mennyt poikkeusoloissa. Huolloista kannattaa huolehtia myös siksi, että kesällä ja etenkin helteillä kylmälaitteet ovat kovilla ja jos laite rikkoontuu, voi esimerkiksi yrittäjälle tulla isojakin tulonmenetyksiä.

– Vaikkapa viikonlopun hellepäivänä rikkoontuneelle laitteelle voi olla vaikea saada huoltoa nopeasti, ja kiireellisenä päivystyksenä tehty korjaus tulee todennäköisesi myös kalliimmaksi kuin ennakoitu huolto, Kapanen muistuttaa.

Säännöllisestä huollosta on myös muuta taloudellista hyötyä, sillä se pienentää laitteen energiankulutusta. Lisäksi laitteen käyttöikä pitenee.

 

Lue lisää

Katso kaikki