KVV- ja IV-työnjohtajien kelpoisuus on arpapeliä

LVI-Tekniset Urakoitsijat LVI-TU ry:n mukaan työnjohtajien vaativuusluokkaa ja kelpoisuutta tulkitaan paikallisissa rakennusvalvonnoissa hyvinkin kirjavasti.

Lakisääteiset KVV- ja IV-työnjohtajat vastaavat siitä, että järjestelmien asennustyöt tehdään lupien, säännösten sekä hyvän rakennustavan mukaisesti. Valitettavasti työnjohtajien vaativuusluokkaa ja kelpoisuutta tulkitaan paikallisissa rakennusvalvonnoissa hyvinkin kirjavasti. Tämä asettaa eri alueiden toimijat eriarvoiseen asemaan.

Lain mukaan kiinteistöjen vesi- ja viemärilaitteistojen sekä ilmanvaihtojärjestelmän rakentamista varten on nimettävä töistä vastaavat työnjohtajat. Valtioneuvosto on antanut asetuksen rakentamisen työnjohtotehtävien vaativuusluokista ja ympäristöministeriö työnjohtajien kelpoisuuden toteamista koskevat ohjeet.

”Valitettavasti kunnat noudattavat säännöksiä ja ympäristöministeriön ohjetta epäyhtenäisesti. Vastuuhenkilöksi nimetyn pätevyys ei aina riitä kohteen vaativuusluokan edellyttämien töiden hallintaan”, erityisasiantuntija Juha-Ville Mäkinen LVI-Tekniset Urakoitsijat LVI-TU ry:stä toteaa.

Mäkisen mukaan pääkaupunkiseudun rakennusvalvonnat ovat koonneet tulkintalomakkeen, joka on selkeyttänyt päätöksentekoa ja lisännyt toimijoiden samanarvoista asemaa sijaintikunnasta riippumatta.

”Muualla Suomessa toiminta on kirjavaa, vaikka pääkaupunkiseudun tulkintoja ja toimintatapoja on ryhdytty soveltamaan muuallakin. Maankäyttö- ja rakennuslain uudistamisen yhtenä tavoitteena oli yhdenmukaistaa paikallisen valvontaviranomaisen päätöksentekoa. Tähän tavoitteeseen ei päästy.”

Lainsäädäntö ei kuitenkaan aseta pätevyysvaatimuksia LVI-asennus-, huolto-, korjaus- ja kunnossapitotöitä tekeville asentajille. KVV- ja IV-järjestelmien rakentamista ohjaavat määräykset uusitaan 2018.

”Uudistus antaa oivan tilaisuuden edistää kansallista yhdenmukaisuutta. Samalla voitaisiin varmistaa, että asennustöistä vastaavilla henkilöillä on koulutukseen ja työkokemukseen perustuvat edellytykset huolehtia kansalaisten terveyden ja turvallisuuden kannalta merkittävien töiden tekemisestä määräysten mukaisesti”, Mäkinen sanoo.

Lue lisää

Katso kaikki